Raad stemt voor OPEN Rotterdam als lokale omroep van Rotterdam

In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 december heeft de Gemeenteraad van Rotterdam besloten het Commissariaat voor de Media te adviseren om de huidige Rotterdamse omroep OPEN Rotterdam ook voor de komende vijf jaar aan te wijzen als de lokale publieke omroep van Rotterdam. Hiermee sluit de Gemeenteraad zich aan bij het eerdere advies van het College van B&W van Rotterdam en de externe adviescommissie.
 

OPEN Rotterdam is dankbaar voor de erkenning, de steun en het vertrouwen van de raadsleden en het College van B&W en hoopt dat het Commissariaat voor de Media dit advies overneemt en OPEN Rotterdam aanwijst als lokale omroep voor de periode 2018-2023 en hiermee de huidige concessie verlengt. 
 
Vanuit het niets in 2013 gestart tot beste omroep in 2017
OPEN Rotterdam is sinds 2013 de nieuwe lokale publieke omroep van Rotterdam. Rotterdam heeft met OPEN Rotterdam een trendsetter binnen de publieke taak, omdat OPEN Rotterdam inzet op de hyperlokale nieuwsverhalen van de Rotterdammers zelf en hiermee van toegevoegde waarde aan het bestaande media-aanbod is, de Rotterdammers als makers betrekt als vloggers en mobiele reporters, de nieuwste technieken omarmt en vooral ook omdat diversiteit een belangrijke en bewuste pijler is.
In september 2017 werd OPEN Rotterdam uitgeroepen tot beste lokale omroep van Nederland en won het de award in de categorie Nieuws met de reportagereeks Stem uit de Wijk. OPEN Rotterdam werd reeds tweemaal eerder in 2015 en 2016 genomineerd tot lokale omroep van het jaar.

Basisbudget
Bij de concessieverlening in 2013 gaf de adviescommissie met wijze mensen aan dat een hoger basisbudget nodig is voor een volwaardige lokale omroep. Deze constatering is en wordt onderschreven door zowel NLPO als het Commissariaat. OPEN Rotterdam heeft echter voor een minimaal bedrag van € 542.000 een lokale omroep weten te bouwen, passend bij Rotterdam en van toegevoegde waarde voor het lokaal media-aanbod. OPEN Rotterdam heeft het daarbij ook nog eens klaargespeeld zich als voorloper te positioneren binnen het publiek mediabestel.

OPEN Rotterdam is blij dat de gemeente onderschrijft dat een grote en bijzondere stad als Rotterdam een eigen stem en geluid nodig heeft in de vorm van een Rotterdamse journalistiek onafhankelijke omroep en dat het hiervoor budget heeft gevonden, alhoewel met een korting van 25% t.o.v.  het budget van 2013-2018. Uiteraard blijft OPEN Rotterdam pleiten voor het gelijk houden van het basisbudget van € 542.000, al is dat zelfs landelijk gezien en binnen de G4 het laagste budget. Maar ook met de voorziene korting staat OPEN Rotterdam klaar en is het in alle opzichten voorbereid en full swing geëquipeerd om komende concessieperiode die journalistiek onafhankelijke, innovatieve, lokale publieke omroep te zijn voor en door alle Rotterdammers, gedragen door de stad en herkenbaar als eigen Rotterdamse nieuwsvoorziening.
 
Lees ons beleidsplan 2018-2023 OPEN Rotterdam