Raad van State spreekt zich uit voor CO2-opslag haven Rotterdam

De Raad van State heeft zich vanochtend uitgesproken vóór het miljardenproject Porthos. De rechtszaak tegen dit project was aangespannen door Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB). MOB is bang dat de bouw van het project veel schade en juist veel CO2 uitstoot oplevert en dat zou de Natura2000-gebieden in Hoek van Holland kunnen beschadigen.

Het Porthos-project moet het mogelijk maken CO2-uitstoot van onder andere Shell en ExxonMobil op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Dat vermindert niet alleen de uitstoot van de Rotterdamse haven, maar zorgt er ook voor dat Nederland een stuk dichter bij de klimaatdoelen komt. Milieugroep MOB ziet niets in het plan en stapte daarom naar de Raad van State.

De Raad van State erkent te zorgen van MOB, maar spreekt zich toch uit vóór het project: “Het Porthos-project leidt weliswaar tot een toename van de stikstof uitstoot op delen van de omliggende Natura2000-gebieden, maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden.”

Carbon Capture and Storage
Het Porthos-project maakt gebruik van een relatief nieuwe techniek: Carbon Capture and Storage. Met deze techniek wordt CO2 die in de industrie ontstaat, opgevangen en ondergronds opgeslagen zodat het niet in de lucht terecht komt. Zo vermindert het de stikstof-uitstoot. Porthos denkt dat ze jaarlijks 2,5 megaton CO2 onder de zee kunnen opslaan. Dat is ongeveer 1,5 procent van de jaarlijkse stikstof-uitstoot van heel Nederland. Het project kost de Nederland 2 miljard euro.

Omdat de techniek zo nieuw is, is het nog niet helemaal duidelijk hoe effectief hij is en wat de lange termijn gevolgen van de techniek zijn. Er is bijvoorbeeld nog nooit stikstof langere tijd ondergronds opgeslagen en wetenschappers zijn verdeeld over hoe effectief de techniek daadwerkelijk is.

Op Twitter zijn de meningen over de uitspraak verdeeld: