Series van OPEN Rotterdam/
Rachid zoekt Raad

Rachid Benhammou brengt in ‘Rachid zoekt raad’, de nieuwe serie van OPEN Rotterdam over lokale politiek, een bezoek aan een Rotterdamse wijk. Samen met een wijkraadslid, gebiedscommissielid óf gemeenteraadslid, onderzoekt hij in hoeverre de Rotterdammers invloed kunnen uitoefenen op politieke beslissingen. Aan de hand van actualiteiten, onderwerpen en persoonlijke ervaringen, bespreken ze het wel en wee van de wijk.

Aflevering 1 – Wijkraadslid Mavis vormt de ogen en oren van Vreewijk

In de eerste aflevering zijn we in Vreewijk in Feijenoord en vertelt Mavis van den Heuvel- Fairbairn ons over haar wijk en over haar werk als lid van de wijkraad. Zo vertelt ze wat er op dit moment speelt in de wijk, zoals de plannen om het betaald parkeren in te voeren, en over hoe de lijnen lopen met het stadsbestuur. “Dat kan beter.”

Aflevering 2 – Bewoners Pernis bang voor Groningse toestanden door gaswinning

In deze aflevering zoekt Rachid raad bij Niek Damen, lid van de gebiedscommissie Pernis, waar het NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) van plan is om de gaswinning uit het gasveld te herstarten. Veel inwoners zijn niet blij met de aankomende gasboringen. Ze zijn zijn namelijk bang voor aardbevingen en schade, zoals dat ook het geval is in Groningen. Volgens het NAM zijn de risico’s op aardbevingen “verwaarloosbaar”.

De laatste maanden neemt het probleem een „ongekende vlucht”, schreef de wijkraad deze zomer in een noodkreet aan het stadsbestuur. „De situatie in de wijk is zeer ernstig” en „wij vinden dat er nu acuut ingegrepen moet worden.” De leden van de wijkraad hielden laatst, met medewerkers van plaagdierenbestrijding, een schouw om de oorzaken van de rattenoverlast op te sporen. Iedereen is het erover eens: “ Mensen gooien teveel eten op straat.”

Aflevering 3 – Bewoners moeten gedrag veranderen om rattenplaag tegen te gaan

De laatste maanden neemt het probleem een „ongekende vlucht”, schreef de wijkraad deze zomer in een noodkreet aan het stadsbestuur. „De situatie in de wijk is zeer ernstig” en „wij vinden dat er nu acuut ingegrepen moet worden.” De leden van de wijkraad hielden laatst, met medewerkers van plaagdierenbestrijding, een schouw om de oorzaken van de rattenoverlast op te sporen. Iedereen is het erover eens: “ Mensen gooien teveel eten op straat.”https://openrotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/11/469726_Rachid_zoekt_raad_2.jpg

Aflevering 4 – ‘Bied Rotterdamse initiatiefnemers één aanspreekpunt aan’

In deze aflevering zoekt Rachid raad over waar Rotterdammers tegen aanlopen wanneer zij een burgerinitiatief indienen. De Rotterdamse ombudsman én de Rekenkamer Rotterdam onderzochten de samenwerking tussen inwoners met ideeën voor de stad en de gemeente. Beide onderzoeken geven het beeld dat hulp van de gemeente vaak cruciaal is voor het waarmaken van een burgerinitiatief. De inzet van die hulp kan echter beter worden gericht. Bewoners weten de gemeente wel goed te vinden met hun idee, maar als inwoners echt aan de slag gaan met hun initiatief, blijkt de samenwerking stroever dan verwacht te verlopen. Ze voelen zich niet serieus genomen en worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Aflevering – 5 “Te weinig faciliteiten voor recreatief zwemmen in de stad”

Er zijn te weinig zwembaden en in de zwembaden die er zijn kun je alleen sporten of lessen. De gemeente heeft namelijk als beleid dat zwemmen niet onder recreatie valt maar onder ‘sport’. Leontine wilde graag met de gemeente onderzoeken of de wijkraad ervoor kan zorgen dat recreatief zwemmen op meer plekken kan. Maar zo makkelijk is dat niet. Ze kreeg namelijk te horen dat de wijkraden eventueel over een paar jaar pas betrokken kunnen worden, wanneer het huidige beleid wordt geëvalueerd en mogelijk herzien.

Aflvering 6 – Worden politieagenten wel eerlijk verdeeld over de stad?

In deze aflevering zoekt Rachid raad bij Ed Arnold, de voorzitter van de wijkraad Feijenoord. Hij vindt dat het aantal politieagenten in Rotterdam eerlijker verdeeld moeten worden. Momenteel worden er meer agenten ingezet aan de noordkant van de stad, terwijl de problemen in Rotterdam-Zuid minimaal net zo groot zijn. Het verschil is maar liefst honderd agenten, terwijl vijf van de zeven focuswijken op Zuid te vinden zijn.

Aflevering 7 –

Volgende afleveringen

Aflevering 1 – Wijkraadslid Mavis vormt de ogen en oren van Vreewijk

Aflevering 2 – Bewoners Pernis bang voor Groningse toestanden door gaswinning

Aflevering 3 – Bewoners moeten gedrag veranderen om rattenplaag tegen te gaan

Aflevering 4 – ‘Bied Rotterdamse initiatiefnemers één aanspreekpunt aan’

Aflevering – 5 “Te weinig faciliteiten voor recreatief zwemmen in de stad”

Aflvering 6 – Worden politieagenten wel eerlijk verdeeld over de stad?

Aflevering 7 –