Series van OPEN Rotterdam/
Rachid zoekt Raad

Rachid Benhammou brengt in ‘Rachid zoekt raad’, de nieuwe serie van OPEN Rotterdam over lokale politiek, een bezoek aan een Rotterdamse wijk. Samen met een wijkraadslid, gebiedscommissielid óf gemeenteraadslid, onderzoekt hij in hoeverre de Rotterdammers invloed kunnen uitoefenen op politieke beslissingen. Aan de hand van actualiteiten, onderwerpen en persoonlijke ervaringen, bespreken ze het wel en wee van de wijk.

Aflevering 2 – Weten Rotterdammers wat de waterschappen doen?

In deze tweede aflevering vragen we de mensen wat ze nou eigenlijk weten van de waterschappen. “Dat je je eigen helemaal groen en geel betaalt”, zegt iemand. Wanneer Rachid aan een vrouw vraagt of ze weet waar ze voor betaalt, antwoord ze, “niet exact”. Maar er zijn ook mensen die er wel wat vanaf weten, “het gaat over het grondwaterpeil, wat ze doen met de dijken en het onderhoud ervan”, zegt een man. “Schoon drinkwater of grondwater, maar misschien ook het onderhoud van rivieren en plassen”, gokt een vrouw.

Aflevering 1 – Wat weten Rotterdammers over de Provinciale Staten?

De verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen komen er weer aan, maar wat doen ze nou eigenlijk? “Het zijn misschien wel de meest vage en ingewikkelde verkiezingen die we kennen.” In de serie Rachid Zoekt Raad vraagt Rachid aan de Rotterdammer hoe goed zij weten waar de Provinciale Staten en waterschappen voor zijn en of zij belangrijk vinden wat zij doen. Gaat Rotterdam überhaupt wel stemmen op 15 maart?

Aflevering 1 – Wijkraadslid Mavis vormt de ogen en oren van Vreewijk

In de eerste aflevering zijn we in Vreewijk in Feijenoord en vertelt Mavis van den Heuvel- Fairbairn ons over haar wijk en over haar werk als lid van de wijkraad. Zo vertelt ze wat er op dit moment speelt in de wijk, zoals de plannen om het betaald parkeren in te voeren, en over hoe de lijnen lopen met het stadsbestuur. “Dat kan beter.”

Aflevering 2 – Bewoners Pernis bang voor Groningse toestanden door gaswinning

In deze aflevering zoekt Rachid raad bij Niek Damen, lid van de gebiedscommissie Pernis, waar het NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) van plan is om de gaswinning uit het gasveld te herstarten. Veel inwoners zijn niet blij met de aankomende gasboringen. Ze zijn zijn namelijk bang voor aardbevingen en schade, zoals dat ook het geval is in Groningen. Volgens het NAM zijn de risico’s op aardbevingen “verwaarloosbaar”.

De laatste maanden neemt het probleem een „ongekende vlucht”, schreef de wijkraad deze zomer in een noodkreet aan het stadsbestuur. „De situatie in de wijk is zeer ernstig” en „wij vinden dat er nu acuut ingegrepen moet worden.” De leden van de wijkraad hielden laatst, met medewerkers van plaagdierenbestrijding, een schouw om de oorzaken van de rattenoverlast op te sporen. Iedereen is het erover eens: “ Mensen gooien teveel eten op straat.”

Aflevering 3 – Bewoners moeten gedrag veranderen om rattenplaag tegen te gaan

De laatste maanden neemt het probleem een „ongekende vlucht”, schreef de wijkraad deze zomer in een noodkreet aan het stadsbestuur. „De situatie in de wijk is zeer ernstig” en „wij vinden dat er nu acuut ingegrepen moet worden.” De leden van de wijkraad hielden laatst, met medewerkers van plaagdierenbestrijding, een schouw om de oorzaken van de rattenoverlast op te sporen. Iedereen is het erover eens: “ Mensen gooien teveel eten op straat.”

Aflevering 4 – ‘Bied Rotterdamse initiatiefnemers één aanspreekpunt aan’

In deze aflevering zoekt Rachid raad over waar Rotterdammers tegen aanlopen wanneer zij een burgerinitiatief indienen. De Rotterdamse ombudsman én de Rekenkamer Rotterdam onderzochten de samenwerking tussen inwoners met ideeën voor de stad en de gemeente. Beide onderzoeken geven het beeld dat hulp van de gemeente vaak cruciaal is voor het waarmaken van een burgerinitiatief. De inzet van die hulp kan echter beter worden gericht. Bewoners weten de gemeente wel goed te vinden met hun idee, maar als inwoners echt aan de slag gaan met hun initiatief, blijkt de samenwerking stroever dan verwacht te verlopen. Ze voelen zich niet serieus genomen en worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Aflevering – 5 “Te weinig faciliteiten voor recreatief zwemmen in de stad”

Er zijn te weinig zwembaden en in de zwembaden die er zijn kun je alleen sporten of lessen. De gemeente heeft namelijk als beleid dat zwemmen niet onder recreatie valt maar onder ‘sport’. Leontine wilde graag met de gemeente onderzoeken of de wijkraad ervoor kan zorgen dat recreatief zwemmen op meer plekken kan. Maar zo makkelijk is dat niet. Ze kreeg namelijk te horen dat de wijkraden eventueel over een paar jaar pas betrokken kunnen worden, wanneer het huidige beleid wordt geëvalueerd en mogelijk herzien.

Aflevering 6 – Bewoners zijn fel tegen de verkoop van recreatieoord Hoek van Holland

Rachid zoekt uit waarom men in verzet komt tegen de plannen van het Rotterdamse college om recreatieoord Hoek van Holland te verkopen. Rachid bespreekt de ophef met Joey de Waard van de gebiedscommissie Hoek van Holland.

Aflvering 7 – Worden politieagenten wel eerlijk verdeeld over de stad?

In deze aflevering zoekt Rachid raad bij Ed Arnold, de voorzitter van de wijkraad Feijenoord. Hij vindt dat het aantal politieagenten in Rotterdam eerlijker verdeeld moeten worden. Momenteel worden er meer agenten ingezet aan de noordkant van de stad, terwijl de problemen in Rotterdam-Zuid minimaal net zo groot zijn. Het verschil is maar liefst honderd agenten, terwijl vijf van de zeven focuswijken op Zuid te vinden zijn.

Aflevering 8 – Verkeersexperimenten vallen slecht: “Wethouder, ga je schamen”

Het college startte dit jaar vier verkeersexperimenten om te kijken wat de effecten daarvan zijn op de verkeerscirculatie in de stad. Eén van die experimenten vond plaats in het Oude Westen, waar volgens het college te veel auto’s rijden. Om dat te ontmoedigen werden het Kruisplein en het Eendrachtsplein van mei tot en met augustus volgezet met bloembakken. Dit tot grote ergernis van bewoners, ondernemers en de gebiedscommissie.

Aflevering 9 – Rachid maakt balans op: luistert gemeente naar wijkraden en commissies?

Na acht afleveringen van ‘Rachid zoekt Raad’ maken we de balans op. Kunnen we een voorzichtige conclusie trekken over de wijkraden en gebiedscommissies? En zo ja, welke? Rachid meent dat er wel geluisterd wordt naar de wijkraden en gebiedscommissies, maar dat wanneer het er echt toe doet, het college de gebiedscommissies en wijkraden niet tijdig of te weinig laat participeren bij belangrijke besluiten. Hoe kijkt het panel naar die bevinding?

Aflevering 2 – Weten Rotterdammers wat de water…

Aflevering 1 – Wat weten Rotterdammers over de …

Aflevering 1 – Wijkraadslid Mavis vormt de ogen…

Aflevering 2 – Bewoners Pernis bang voor Gronin…

Aflevering 3 – Bewoners moeten gedrag verandere…

Aflevering 4 – ‘Bied Rotterdamse initiatiefne…

Aflevering – 5 “Te weinig faciliteiten voor r…

Aflevering 6 – Bewoners zijn fel tegen de verko…

Aflvering 7 – Worden politieagenten wel eerlijk…

Aflevering 8 – Verkeersexperimenten vallen slec…

Aflevering 9 – Rachid maakt balans op: luistert…