Rachid zoekt raad: Worden politieagenten wel eerlijk verdeeld over de stad?

In deze aflevering zoekt Rachid raad bij Ed Arnold, de voorzitter van de wijkraad Feijenoord. Hij vindt dat het aantal politieagenten in Rotterdam eerlijker verdeeld moeten worden. Momenteel worden er meer agenten ingezet aan de noordkant van de stad, terwijl de problemen in Rotterdam-Zuid minimaal net zo groot zijn. Het verschil is maar liefst honderd agenten, terwijl vijf van de zeven focuswijken op Zuid te vinden zijn.

Arnold vindt het vreemd dat de capaciteitsverdeling gebaseerd is op een verdeelsleutel uit de jaren negentig. “Dat is nu al dertig jaar geleden en er is inmiddels veel veranderd. Vijf van de zeven focuswijken – dit zijn wijken die extra aandacht nodig hebben – liggen op Zuid.”

Te weinig wagens
Vooral in de avonduren, rijden er te weinig politiewagens op Zuid, aldus het wijkraadslid. Volgens hem zijn dat er slechts twee tot drie. Arnold maakt zich ook zorgen om het feit dat de wijkagent steeds vaker ingezet wordt ter ondersteuning van het basisteam. En dat gaat ten koste van de kerntaken van de wijkagent.

Wijkagent Ed Shew A Tjon vindt het best meevallen en geeft aan dat het sporadisch voorkomt dat hij meerijdt op de wagen. Ook meent hij dat er meer dan drie politiewagens in de avonduren rondrijden op Zuid. “We hebben alleen al per politiebureau twee wagens in de avonduren rijden.”

Brandbrief
De wijkraad Feijenoord vond het hoog tijd om een brandbrief te sturen naar het college, waarin zij de zorgen kenbaar maken. Ook andere wijkraden op Zuid, zoals Bloemhof, hebben zich hierbij aangesloten. Het college heeft nog niet gereageerd op de brief, maar een aantal gemeenteraadsleden hebben al te kennen gegeven dat de burgemeester zo snel mogelijk in gesprek moet gaan met de wijkraden.

Bekijk hier de vorige aflevering van Rachid zoekt raad.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat