Rachid zoekt Raad: wordt er geluisterd naar wijkraden en gebiedscommissies?

Na acht afleveringen van ‘Rachid zoekt Raad’ maken we de balans op. Kunnen we een voorzichtige conclusie trekken over de wijkraden en gebiedscommissies? En zo ja, welke? Rachid meent dat er wel geluisterd wordt naar de wijkraden en gebiedscommissies, maar dat wanneer het er echt toe doet, het college de gebiedscommissies en wijkraden niet tijdig of te weinig laat participeren bij belangrijke besluiten. Hoe kijkt het panel naar die bevinding?

Rachid zocht drie leden van gebiedscommissies en wijkraden die in voorgaande afleveringen te zien waren, weer op om het driekoppige panel samen te stellen. Niek Damen (gebiedscommissie Pernis) maakte zich in aflevering 2 samen met bewoners én het college zorgen over de geplande gasboringen. Leontine Vreeke (wijkraad Katendrecht) vond in aflevering 5 dat Rotterdam beperkte mogelijkheden voor recreatief zwemmen heeft en startte, samen met andere wijkraden, een onderzoek naar de behoefte onder Rotterdammers. Peter Sluijters (gebiedscommissie Centrum) maakte zich in aflevering 8 boos over de verkeersafsluitingen in de stad, maar toch vooral over het feit dat de gebiedscommissie niet in betrokken werd hierin.

Het drietal gaf het college een aantal adviezen mee om de samenwerking nóg beter te maken. De belangrijkste in een notendop: allereerst het eerder laten participeren bij belangrijke beslissingen en een snellere terugkoppeling na een ongevraagd advies. Daarnaast meer bevoegdheden en mandaat, betere begeleiding en ondersteuning vanuit het college. Ook adviseerde het drietal een verdere professionalisering en een betere vergoeding én, last but not least: een simpeler taalgebruik.

Kijk hier de vorige aflevering van Rachid zoekt Raad terug.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat