Recreanten Hoek van Holland krijgen verblijfsgarantie: ‘Héél bijzonder wat hier is gebeurd’

Recreatieoord Hoek van Holland wordt ‘Echt Rotterdams Erfgoed’, maar verkoop dreigt nog altijd

De commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte vergaderde vandaag wederom over recreatieoord Hoek van Holland. In deze vergadering is duidelijk geworden dat alle neuzen, ook die van de wethouders, dezelfde kant op staan: het Hoekse recreatieoord wordt niet verkocht aan een commerciële partij en er komt een langdurige verblijfsgarantie voor de recreanten.

Daarmee steunt het college de belangrijkste eisen van de recreanten en sluit het zich aan bij het plan dat is geschreven door de Recreanten Advies Commissie (RAR). De langdurige verblijfsgarantie wordt op drie verschillende manieren gewaarborgd. Ten eerste wordt de grond onder de recreatiehuisjes verpacht aan de recreanten. Dit wordt een eeuwigdurende erfpacht, en dat geeft de recreanten in ieder geval de zekerheid dat de grond niet onder hun huisjes vandaan verkocht kan worden.

Erfpacht, huurcontracten en omgevingsplannen
Hoe deze erfpacht gaat worden betaald – in een keer of, zoals gebruikelijk bij bijvoorbeeld soortgelijke constructies op industrieterreinen, per jaar – wordt op dit moment nog over gesproken. Naast de eeuwigdurende erfpacht, zal er ook worden geprobeerd om zoveel mogelijk huurcontracten open te breken. In de nieuwe contracten moet, als het aan wethouder Bas Kurvers ligt, worden vastgelegd dat “geldelijk gewin of een grote herstructurering geen reden mag zijn voor opzegging van het contract.”

Eind 2020 ging verslaggever Rachid naar Hoek van Holland en sprak hij bewoners van het recreatieoord over de mogelijke verkoop van het park. Tekst gaat verder na de video.

Tot slot moet er ook nog een groot omgevingsplan komen – geen bestemmingsplan, zo benadrukt Kurvers – dat ervoor moet zorgen dat bijvoorbeeld het aangezicht van de omliggende natuur en bebouwingspercentages wordt beschermd. “Dit zijn de mogelijkheden die we hebben, en die gaan we allemaal inzetten”, aldus Kurvers. Hij doet daarnaast een toezegging de raad het komende jaar iedere viet maanden te voorzien van een voortgangsbrief met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het concretiseren van de afspraken. Op die manier is ook een eventuele volgende verantwoordelijke wethouder verplicht de raad op de hoogte te houden.

“We zijn echt de eerste gemeente in Nederland waar we het anders hebben gedaan.”

Reacties
“Er is nog een hele hoop te doen, maar er is voor mij ook geen plan B. Lukt plan A niet, gaan we terug naar de raad en beginnen we opnieuw”, zegt Co Engberts van de PvdA. “Het is eigenlijk echt héél bijzonder wat hier gebeurd is, sinds het begin van dit traject zijn de ambtenaren volledig omgekeerd. We zijn echt de eerste gemeente in Nederland waar we het anders hebben gedaan”, zegt hij, doelend op de verroompottisering van tal van andere vakantieparken in Nederland.

Waarom dat is gelukt? Daar kan Engberts niet direct zijn vinger op leggen, maar dat het een combinatie is van de vereende krachten van onder andere de gebiedscommissie, de RAR en de ambtenaren staat volgens hem als een paal boven water. “Wat ook echt heel goed is geweest, is dat de RAR er constant constructief ingezeten heeft. De RAR heeft vrij snel in het proces gezegd dat dit een win-win kan worden en daarin hebben ze gelijk gekregen.”

“Dat we dit voor elkaar hebben weten te boksen is knap.”

Blij met uitkomst
Ook woordvoerder van de RAR Yoek Kauwenhoven is erg blij met de uitkomst van de vergadering en de toezegging van Kurvers: “Dit is een heel mooi resultaat, dat we dit voor elkaar hebben weten te boksen is knap. Tegelijkertijd moeten we ook gewoon door: we zijn druk bezig een projectorganisatie in te richten en er komt een coöperatieve vereniging voor de recreanten.” Het feit dat Kurvers heeft toegezegd elke vier maanden een voortgangsbrief te sturen, is volgens Yoek daarnaast een grote plus: “Zo is ook een volgende wethouder verplicht het op te pakken.”

Ellen Verkoelen van 50Plus zet zich al geruime tijd hard in voor het behoud van het recreatieoord. Na de vorige vergaderingen in november was ze nog enigszins ongerust, voornamelijk het ontbreken van concrete toezeggingen baarde haar zorgen. Na vandaag zijn die zorgen weggenomen: “Gefeliciteerd aan alle partijen, dit is 180 graden omgebogen en dat had ik werkelijk niet durven dromen. Dit soort momenten zijn voor mij in ieder geval de reden waarom ik in de politiek zit.”