Rijk trekt 40 miljoen euro uit voor woningverbetering Rotterdam Zuid

Er zijn niet alleen te weinig woningen in Rotterdam, er zijn ook veel huizen die toe zijn aan een opknapbeurt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen om gemeenten in hun opknapplannen te ondersteunen.

Door een goed onderbouwde visie in te dienen, kunnen gemeenten in aanmerking komen voor deze rijkssubsidie. Ook Rotterdam heeft zo’n aanvraag gedaan. Vandaag werd bekend dat het ministerie van BZK de aanvraag van onze gemeente met maar liefst 40 miljoen gaat honoreren. De komende jaren zal deze bijdrage voornamelijk worden ingezet om zogenaamde ‘kwetsbare’ woningen in particulier eigendom op Zuid te verbeteren en verduurzamen. Dit zijn voornamelijk woningen in de wijken Oud-Charlois, Tarwewijk, Carnisse en Hillesluis die in de jaren 70 en 80 de stadsvernieuwing hebben gemist.

Participatie en planning
Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Bas Kurvers schrijft in een brief naar de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte dat hij het belangrijk vindt dat huidige bewoners beter worden van de investeringen. ‘Het thuis van Rotterdammers verdient meer dan een dun laagje bakstenen en enkel glas. De plannen worden daarom samen met bewoners uitgewerkt. Binnenkort komt het college met een plan voor participatie en herhuisvesting.’

Naast de 40 miljoen van het ministerie van BZK, investeert de gemeente zelf ook nog 17 miljoen euro. De komende periode gaat de gemeente de plannen verder uitwerken, maar hoogstwaarschijnlijk wordt het geld ingezet om onder andere funderingen aan te pakken en woningen volledig aardgasvrij te maken. De wethouder schrijft te hopen dat met de investering de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Zuid vergroot.