Rotterdam 74 bomen rijker dankzij basisscholieren op Nationale Boomfeestdag

Basisschoolleerlingen van drie verschillende basisscholen in Rotterdam planten vandaag 74 nieuwe bomen tijdens de Nationale Boomfeestdag. Aan de Benticklaan worden de meeste nieuwe bomen geplant: maar liefst 37 bomen. Aan de vergroening van de Bentincklaan is de laatste tijd al veel gewerkt. Zo krijgen bestaande bomen een betere groeiplek, worden een aantal parkeerplaatsen opgeheven en krijgen overgebleven parkeervakken waterdoorlatende tegels.

Op twee andere locaties in de stad gebeurt hetzelfde. Bij kinderboerderij de Oedestee in Hoogvliet planten kinderen van Montessorischool de Schakel acht bomen. En leerlingen van CBS Onze Wereld planten 27 bomen aan de Willem van Boelrestraat in Prins Alexander. De ochtend wordt feestelijk afgesloten met het plaatsen van een herinneringspaal. Alle kinderen krijgen daarna een gezonde snack en een oorkonde.

Nationale Boomfeestdag
Het landelijke thema van de Boomfeestdag 2022 is (met) bomen werken. Stichting Nationale Boomfeestdag hoopt met dit thema leerlingen al op de basisschool enthousiast te maken voor bomen en planten, want er is een grote behoefte aan vakmensen in de groene sector. Bovendien wordt in de Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies gestreefd naar 37.000 hectare nieuw bos. Kinderen kunnen tijdens de Boomfeestdag daaraan meehelpen.