Rotterdam als ‘moordhoofdstad’ is te verklaren door een uitzonderlijk rustig jaar in Amsterdam

Nergens in Nederland werden er in 2022 zoveel mensen vermoord als in Rotterdam. Een totaal van zestien slachtoffers maken van Rotterdam de ‘moordhoofdstad’ van het land. Geen onderscheiding om trots op te zijn. Wie dit leest, denkt misschien dat het aantal moorden in de stad rap toeneemt. Toch valt dat wel mee, als je kijkt naar de cijfers van het CBS.

Natuurlijk, zestien slachtoffers van moord of doodslag in Rotterdam in een jaar is veel. Maar dat aantal wijkt niet af van de afgelopen jaren. Van 2003 tot en met 2022 vallen er jaarlijks gemiddeld zo’n vijftien (15,15 precies) slachtoffers. Ter vergelijking: in Amsterdam zijn dat er gemiddeld zo’n 21 (20,65 precies) per jaar. Maar vanwege een uitzonderlijk laag aantal – het laagste in twintig jaar tijd – van tien slachtoffers in 2022 in Amsterdam, staat Rotterdam plots bovenaan.

Daders
Opvallend is dat, in de periode van 2018-2022, het overgrote deel van de vrouwelijke slachtoffers is gedood door een familielid (20,7%) of (ex-)partner (58,5%). Dit is bij mannen veel minder het geval: hier zijn kennissen veel vaker de dader. Ook opmerkelijk is het relatief lage aandeel mannelijke doden door criminelen. Omdat Rotterdam kampt met veel (drugs)criminaliteit, wordt er vaak vanuit gegaan dat moorden uit deze hoek komen. Maar dat is dus niet zo.  

CBS

Internationaal
Internationaal gezien zijn er in Nederland relatief weinig slachtoffers van moord of doodslag (0,65 slachtoffers per 100.000 inwoners). Als je alleen Rotterdam in de lijst zou zetten, krijg je ineens een heel ander beeld. In Rotterdam vallen er, uitgaande van 663.900 inwoners (bron: allecijfers.nl), 2,41 slachtoffers per 100.000 inwoners. Dat is net iets meer dan Montenegro (2,39 per 100.000). Dan staat Rotterdam op plek 6.