Rotterdam gaat sneller nieuwe huizen bouwen

Rotterdam, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars willen de komende jaren samen sneller nieuwe woningen in de stad bouwen. Dat is nodig omdat het aantal inwoners sterk groeit en daarvoor nu te weinig woningen zijn.

Hoe de partijen de bouw willen versnellen, staat in het Woningbouw Akkoord Rotterdam 2018-2022 dat vrijdag is gepresenteerd. De betrokken partijen hebben in de afgelopen weken onderzocht welke bouwmaatregelen nodig zijn. Een deel moet nog verder worden uitgewerkt.

Omdat er te weinig huizen zijn, is er nu te weinig doorstroming op de Rotterdamse woningmarkt. Daardoor lopen de wachttijden voor een huis op, stijgen de verkoop- en verhuurprijzen en is het voor starters en mensen met een kleine portemonnee moeilijker om een huis te vinden.

De coalitiepartijen spraken daarom af dat deze collegeperiode aan de bouw van 18.000 moet worden begonnen. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.500 nieuwe woningen. Dat kan nieuwbouw zijn, maar ook transformatie van bestaande gebouwen als kantoor- of winkelpanden. ‘Maar het gaat ons om meer dan bouwen. De kwaliteit is leidend’, staat in het akkoord.

Ongeveer 20 procent van de nieuwe woningen is sociale woningbouw, 30 procent zijn huizen in het middensegment, 30 procent is in het hogere segment en 20 procent bestaat uit het topsegment. In een brief aan de raad schrijft het college dat de woningen ‘moeten passen bij het karakter van een woonmilieu en uiteraard van goede kwaliteit, spraakmakend en flexibel moeten zijn’.

Daarnaast zet college in op geschikte woonruimte voor ouderen en studenten. De plannen sluiten bovendien aan bij de ambities voor een groen en duurzaam Rotterdam.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat