Rotterdam herdenkt overleden dierbaren tijdens Allerzielen

Allerzielen is een gedachtenis uit de westerse rooms-katholieke traditie. Hij wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.

In Rotterdam wordt er onder andere op de katholieke begraafplaats Laurentius in Crooswijk stilgestaan bij deze dag. De gehele dag worden de namen omgeroepen van de mensen die afgelopen jaar zijn begraven en gecremeerd. Verder is er een dienst om 15.00 uur waar de doden worden herdacht en zegent men daarna de graven in.