Rotterdam telt meeste niet-westerse allochtonen

Rotterdam heeft van de vier grote steden in ons land de meeste niet-westerse allochtone inwoners. Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek in 2013 is gebleken dat 39,93 procent van de inwoners van Rotterdam een niet-westerse allochtoon is.
Het verschil in percentage in vergelijking met Amsterdam en Den Haag is niet groot. Utrecht scoort ten opzichte van de vier grote steden het slechts op het gebied van niet-westerse allochtonen inwoners: 20,47%