Rotterdam wil gemeentelijke monumenten uitbreiden

Gemeente Rotterdam gaat samenwerken met een aantal erfgoedverenigingen. Op dit moment kent de stad zo’n vierhonderd gemeentelijke erfgoedmonumenten, dat willen zij graag samen uit gaan breiden.

De gemeente Rotterdam heeft de erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Roterodamum uitgenodigd mee te denken én voorstellen te doen voor nieuwe gemeentelijke monumenten. Pex Langenberg, (wethouder cltuur) heeft deze samenwerking hecht grote waarde aan erfgoed en vindt daarnaast de samenwerking met erfgoedverenigingen belangrijk. Door de samenwerking met erfgoedverenigingen kan Rotterdams erfgoed in de toekomst beter beschermd worden.
Het is de bedoeling dat er jaarlijks een overleg komt waarbij een selectielijst wordt samengesteldvan gebouwen die eventueel op de erfgoedlijst terecht zouden kunnen komen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar architectonische en cultuurhistorische waarde, kwetsbaarheid, spreiding over typen gebouwen en spreiding over de stad. Tijdens het overleg kunnen de verenigingen elk jaar twee ‘vergeten monumenten’ voorstellen die tot dan toe uit het zicht waren gebleven. De gemeente betrekt bij het samenstellen van de selectielijst en bij de aanwijzing van monumenten ook de belangen van eigenaren.

Op dit moment is de eerste selectielijst al klaar. Van de in totaal 20 kandidaten op die lijst zijn er 10 gemeentelijk eigendom. Nadat alle beschrijvingen zijn opgesteld en de eigenaren van de panden zijn ingelicht wordt de selectielijst in de tweede helft van 2016 bekendgemaakt.