Rotterdam zet zich in tegen arbiedsdiscriminatie

Vanaf 25 maart vormen twaalf Rotterdamse bedrijven en instellingen het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Het is de beodleing dat zij zich de komende twee jaar richten op het terugdringen van de discriminatie in onze stad.

De gemeenteraad van Rotterdam is initiatiefnemer van het platform. Onder andere de RET, Humanitas, de Rabobank en Pameijer zijn lid van dit nieuwe initiatief. Alle aangesloten bedrijven hebben kennis van en ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie op de werkvloer en tijdens het solliciteren. Deze kennis en ervaringen delen zij met andere leden van het platform ter verbetering van de eigen aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast willen zij nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Verder willen alle leden werken aan een vernieuwende en structurele aanpak. De leden vinden het belangrijk om meer dan alleen een praatclub te zijn. Er moeten duidelijke resultaten geboekt worden. Antidiscriminatiebureau RADAR is verantwoordelijk voor het secretariaat van het platform.