Rotterdammers democratisch weerbaar dankzij 25 jaar LOKAAL

Stichting LOKAAL viert feest in het Bibliotheektheater. Al 25 jaar probeert LOKAAL de democratie in Rotterdam aan de man te brengen, een flinke opgave. Over wat de afgelopen 25 jaar van workshops, bezoeken op scholen en debatteren heeft opgeleverd zijn de meningen verdeeld. Daar kan nog een pittige discussie over gevoerd worden.

LOKAAL, voorheen de Stichting Democratisch Steunpunt Rotterdam, is opgericht in 1994. Aan de grondslag hiervan lag onder meer een motie van toenmalig gemeenteraadslid Ella ter Kuile om naar eigen zeggen: “alle kennis van de bewoners over de wijken en straten te respecteren en mee te nemen in de gemeentelijk besluitvoering.” Ella was eregast op het symposium van LOKAAL en deed ook nog geïnteresseerd mee aan de vele workshops van die avond.

De toekomst van Rotterdams Politiek talent werd vertegenwoordigd door Chaimea Fadis, voorzitter van Young010 ( de opvolger van de jongerenraad ). De groep van Rotterdamse jongeren adviseert het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd over wat er onder jongeren leeft en probeert Rotterdamse jeugd warm te krijgen voor de lokale politiek.

Daar draait het ook allemaal om. Rotterdammers moeten niet alleen mondiger worden, maar ook democratisch weerbaarder. “In een democratie mensen de skills en vaardigheden leren om daar aan deel te nemen en niet alleen maar wat te roepen” Aldus LOKAAL voorzitter Liesbeth Levy.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat