Rotterdammers nog niet happig op indienen online bewonersinitiatieven via Mijn Rotterdam

Op het nieuwe platform Mijn Rotterdam kunnen bewoners initiatieven indienen voor hun wijk. Denk daarbij aan iets als een wijkfestival of een geveltuinendag. Op dit moment zijn er nog weinig plannen ingediend volgens de gemeente, dus roepen zij inwoners op om hun plannen aan te melden. Voor wijkraadslid Rini Vermeulen Vermaat zijn de weinige aanmeldingen geen verrassing: “Bewoners ervaren meerdere drempels bij dit nieuwe systeem.”

Wijkraadslid Rini Vermeulen maakt zich zorgen over de drempels die mensen ervaren bij het indienen voor bewonersinitiatieven. Sinds het nieuwe systeem gaat het indienen ervan via mijn.rotterdam.nl. Hiervoor ging het indienen van de plannen via gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden. “Inwoners vertrouwen er minder op dat ze het geld voor hun initiatief krijgen als bewoners moeten stemmen”, zegt Rini. “Ik heb zelfs al gehoord dat mensen in plaats van in één keer voor een groot bedrag een initiatief indienen, ze nu twee keer voor een klein bedrag gaan. Dat mag namelijk meerdere malen per jaar en is een makkelijker proces.”

De gemeente laat weten dat deze nieuwe manier voor het indienen van de bewonersinitiatieven juist is bedacht om ervoor te zorgen dat alle bewoners van een wijk kunnen meestemmen over initiatieven van wijkgenoten. “Het doel is om op deze manier méér Rotterdammers te betrekken bij wat er in hun wijk gebeurt”, laat een woordvoerder weten. “We zijn nu net een maand op weg met de nieuwe regeling, dus is het begrijpelijk dat nog niet alles duidelijk is en dat sommige bewoners drempels ervaren. Bewoners die het online indienen als een drempel ervaren kunnen zich voor hulp of informatie melden in een Huis van de Wijk of een Wijkhub, óf contact opnemen met de wijknetwerker of Opzoomer Mee.’’

Hoe werkt het?
Op mijn.rotterdam.nl kunnen inwoners van Rotterdam hun plannen voor grote en kleine initiatieven indienen. Grote initiatieven kunnen twee keer per jaar ingediend worden, kleine initiatieven vaker via Opzoomermee.nl. De eerste deadline voor de grote initiatieven is 30 april en er zijn dus volgens de gemeente nog niet veel plannen ingediend. Na 30 april kunnen Rotterdammers vanaf 1 tot en met 14 juni stemmen voor het plan die zij het beste vinden op de website van Mijn Rotterdam. De gemeente geeft aan in de gaten te houden hoe de nieuwe regeling loopt en stuurt aan waar nodig, volgens een woordvoerder.

Bij Vers Beton lieten culturele partijen en indieners van bewonersinitiatieven in Rotterdam al eerder weten te vrezen voor het nieuwe systeem.