Rotterdamse scholen staan op tegen pestgedrag en doen mee aan Week Tegen Pesten

Verschillende Rotterdamse scholen waaronder de Arentschool in Kralingen en de Cornelis Haakschool in Prins Alexander hebben zich aangesloten bij de Week tegen Pesten. In heel het land staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal, zo ook dus in onze stad.

Het motto van de week tegen pesten is dit jaar ‘Buitengesloten? Uitgesloten!’ en daar wordt op beide scholen aandacht aan besteedt. Volgens juf Phylicia, de anti-pestcoördinator van de Cornelis Haakschool, is het goed dat dit motto centraal staat. De school aan de Algiersstraat is zowel in de onder- als bovenbouw bezig met het onderwerp. “We behandelen het met verhalen over pesten en oefeningen die gekoppeld zijn aan de kanjertrainingen.” Ook worden er deze week spelletjes gespeeld en stellingen aan de leerlingen in de klas voorgelegd die dieper ingaan op het motto. Onder andere met een pestprotocol en een anti-pestcoördinator proberen beide scholen, ook buiten deze week om, het pesten tegen te houden. Bij de Cornelis Haakschool wordt er daarnaast samengewerkt met wijkagenten, die ook buiten het schoolplein het pestgedrag in de gaten houden.

“Pesten proberen we te voorkomen”
Ook de Arentschool in Kralingen ziet dat scholieren nog steeds te maken hebben met pesten. Zo ziet Ellen van der Hout, directeur van de school aan de Jaffahof, dat er verschillende redenen zijn waarom haar leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. “Dit gaat dan vooral om het sluiten van vriendschappen. De kinderen stoken elkaar dan op waarbij het bijvoorbeeld gaat over wie de meeste vriendjes heeft.” Volgens Ellen hebben de slachtoffers hier nog lang last van. “Het pesten heeft wel gevolgen voor het hele leven.” De Week tegen Pesten duurt nog tot en met 1 oktober.