Rotterdamse studenten beginnen aan speciale zorgstage

Zo’n driehonderd Rotterdamse studenten beginnen 4 februari met hun stage bij zorginstellingen in Rotterdam in het kader van Rotterdamse Plus. Het bijzondere aan deze stage is dat zorginstellingen en scholen samen hebben nagedacht hoe ze de overgang van studie naar werk makkelijker kunnen laten aansluiten. Dit is één van de doelen uit het Zorgpact Rotterdam.

De studenten van het Albeda, Zadkine en Hoornbeeck lopen stage bij onder andere Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep en Middin. Hiermee wil het project Rotterdamse Plus een bijdrage leveren aan het terugdringen van het personeelstekort in de Rotterdamse zorg. Tijdens hun stage leren zij bejegening, samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers, zorg en omgaan met onbegrepen gedrag.

De afgelopen jaren is de verpleeghuissector vaak negatief in het nieuws geweest. Hier is veel aandacht voor geweest, onder andere door het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers. Daarin pleiten ze voor meer geld en betere ouderenzorg in verzorgingstehuizen. Nu er veel aandacht is voor dit probleem zijn er meer werkmogelijkheden gekomen voor studenten uit de zorgsector.