Rotterdamse studentenverenigingen populair

Het gaat goed met de Rotterdamse studentenverenigingen, het aantal mensen dat dit jaar lid werd is ten opzichte van vorig jaar met ruim 8 procent gestegen.
Dit gaat tegen de verwachting van de Landelijke Kamer van Verenigingen in. Zij waren bang dat door de invoering van het leenstelsel de interesse om lid te worden bij een studentenvereniging zou afnemen. Niets lijkt nu minder waar. 


Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap zag de grootste stijging in het ledenaantal. Het aantal eerstejaars studenten die lid zijn geworden, ligt 27 procent hoger dan vorig jaar. 
Naast een stijging van aanmeldingen van eerstejaars studenten, zien studentenverenigingen ook een stijging in aanmeldingen van ouderejaars die lid worden.

Dit zou volgens de Ab-Actis Externi van studentenvereniging Laurentius, dit is de persoon van de studentenvereniging die is belast met alle communicatie en marketing van de vereniging, te maken hebben met het feit dat er simpelweg meer studenten zijn bijgekomen in Rotterdam. Het Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging denkt dat studenten er bewust voor kiezen om later bij een studentenvereniging te gaan, omdat zij vaak eerst hun propedeuse willen halen.

Bron: 
http://www.erasmusmagazine.nl/2015/10/05/aantal-leden-studentenverenigingen-stijgt/