Series van OPEN Rotterdam/
Samen Leven Samen Wonen

Samen Leven Samen Wonen is een zevendelige documentaireserie over collectief wonen. De serie laat zien hoe samenleven in een woongemeenschap eraan toe gaat, en wat het belang is van deze woonvorm. Filmmakers Eric Creemers en Ron Blom zijn op pad zijn gegaan om te onderzoeken of collectief wonen een trend is en wat de meerwaarde is voor de bewoners en voor de samenleving.

Aflevering 7 – Samen aan de slag in een wooncoöperatie

In deze aflevering bespreken we drie Rotterdamse wooninitiatieven en één Amsterdamse. Het Rotterdams Woongenootschap had vergevorderde plannen voor de Lloydpier en Odeon, maar is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Het initiatief Croosland had haar oog laten vallen op een oud schoolgebouw in Crooswijk, maar moest het ook afleggen. ‘Wij wonen Groos’ is een vrij jong initiatief voor groen en stads samenwonen is nog steeds op zoek naar een oud gebouw of kavel om haar woondroom te realiseren. De Nieuwe Meent in Amsterdam is een initiatief dat met ondersteuning van de gemeente door bewoners zelf ontwikkeld wordt binnen de sociale huur. Zij hebben een kavel toegewezen gekregen in Watergraafsmeer.

Aflevering 6 – Samen wonen met buren

Plekken waar je elkaar tegenkomt. Samen kun je meer dan alleen. We delen niet alleen ons huis, maar ook de buurt met elkaar.

Aflevering 5 – Centraal wonen

In de jaren zeventig van de vorige eeuw stond het gezin als woongemeenschap ter discussie. Het zou te beperkt zijn om je volledig in te kunnen ontwikkelen. In deze tijd van experimenten met woongroepen en communes ontstonden de Centraal Wonen projecten. Dat zijn woongemeenschappen die van alles met elkaar delen: een woonkamer, keuken, bar, klushok, wasmachines of kantoor. Maar ook tuinen worden gedeeld.

Aflevering 4 – Woonwerkpanden

Collectief creatief. In deze aflevering bezoeken we 3 voormalige kraakpanden, nu woonwerkpanden. Dit soort panden zijn broedplaatsen voor kunstenaars en creatievelingen. Er is betaalbare woon- en werkruimte, waaraan geen hoge eisen worden gesteld. Vaak zijn dit soort panden vroeger gekraakt geweest. In deze wooncollectieven vindt kruisbestuiving plaats en kunnen kunstenaars zich uitleven. We laten drie voorbeelden hiervan zien.

Aflevering 3 – Natuurlijk Samen

Steeds meer wordt duidelijk, dat we duurzamer moeten gaan leven. Dit is nodig om de natuur te behouden, om klimaatverandering tegen te gaan, en om onze ‘voetafdruk’ te verkleinen. Samen wonen in een woongemeenschap is vaak duurzamer dan alleen wonen. Bovendien geeft het ook saamhorigheid en minder eenzaamheid. Er is dan ook een groeiende groep mensen, die op een ecologisch verantwoorde manier samen met elkaar willen leven, en die ruimte en spullen willen delen.

Aflevering 2 – Samen oud worden

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen. Ook lijkt er een groeiende behoefte te zijn om samen, in plaats van alleen, oud te worden. Een oogje in het zeil houden bij je medebewoners kan helpen de druk op de zorg te verlichten.

Aflevering 1 – Zorg voor elkaar

Één van de redenen om in een woongemeenschap te gaan wonen is dat het prettig is om mensen in je nabijheid te hebben die naar je omkijken. De eerste aflevering van Samen Leven Samen Wonen laat zien hoe bewoners van twee woongroepen samenleven en zorgdragen voor elkaar.

Aflevering 7 – Samen aan de slag in een woonco�…

Aflevering 6 – Samen wonen met buren…

Aflevering 5 – Centraal wonen…

Aflevering 4 – Woonwerkpanden…

Aflevering 3 – Natuurlijk Samen…

Aflevering 2 – Samen oud worden …

Aflevering 1 – Zorg voor elkaar…