Series van OPEN Rotterdam/
Samen Leven Samen Wonen

Samen Leven Samen Wonen is een zevendelige documentaireserie over collectief wonen. De serie laat zien hoe samenleven in een woongemeenschap eraan toe gaat, en wat het belang is van deze woonvorm. Filmmakers Eric Creemers en Ron Blom zijn op pad zijn gegaan om te onderzoeken of collectief wonen een trend is en wat de meerwaarde is voor de bewoners en voor de samenleving.

Aflevering 3 – Natuurlijk Samen

Steeds meer wordt duidelijk, dat we duurzamer moeten gaan leven. Dit is nodig om de natuur te behouden, om klimaatverandering tegen te gaan, en om onze ‘voetafdruk’ te verkleinen. Samen wonen in een woongemeenschap is vaak duurzamer dan alleen wonen. Bovendien geeft het ook saamhorigheid en minder eenzaamheid. Er is dan ook een groeiende groep mensen, die op een ecologisch verantwoorde manier samen met elkaar willen leven, en die ruimte en spullen willen delen.

Aflevering 2 – Samen oud worden

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen. Ook lijkt er een groeiende behoefte te zijn om samen, in plaats van alleen, oud te worden. Een oogje in het zeil houden bij je medebewoners kan helpen de druk op de zorg te verlichten.

Aflevering 1 – Zorg voor elkaar

Één van de redenen om in een woongemeenschap te gaan wonen is dat het prettig is om mensen in je nabijheid te hebben die naar je omkijken. De eerste aflevering van Samen Leven Samen Wonen laat zien hoe bewoners van twee woongroepen samenleven en zorgdragen voor elkaar.

Volgende afleveringen

Aflevering 3 – Natuurlijk Samen

Aflevering 2 – Samen oud worden

Aflevering 1 – Zorg voor elkaar