Sinfonia en Museum Rotterdam verzetten zich tegen subsidievermindering

In de week van 15 juni presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de structurele subsidies in Rotterdam voor de komende vier jaar. Voor een aantal grote culturele organisaties betekent het dat ze geen of minder recht op hebben subsidies Organisaties Sinfonia Rotterdam en Museum Rotterdam hebben actie ondernomen om in het najaar alsnog kans te maken op ondersteuning.

Sinfonia Rotterdam
Volgens Sinfonia was de raad positief over de kwaliteit, signatuur, grote inzet, zeggingskracht, het ondernemerschap, de stevig verworven plek en de verankering in de stad, de vele samenwerkingen en de verbindingen met andere disciplines en muziekstijlen. Toch heeft raad besloten de broodnodige extra investeringen niet te vergoeden. Volgens de organisatie van het Sinfonia Rotterdam is het voor hen onmogelijk te blijven functioneren op hetzelfde niveau. Zij hopen met een oproep waarin ze vragen een video van Sinfonia te delen, dat de raad in het najaar alsnog de extra investeringen honoreert.

Museum Rotterdam
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft een negatief advies gegeven aan het college van B&W over de subsidie voor Museum Rotterdam. Voor de organisatie betekent dit dat zij de deuren moeten sluiten omdat zij zonder subsidies te activiteiten in het museum moeilijk kunnen bekostigen. Volgens Museum Rotterdam is RRKC er niet in geslaagd is Museum Rotterdam op zijn waarde voor de stad juist in te schatten. Daarom zijn zij een petitie gestart waarin ze verzoeken dat het RRKC, burgemeester Aboutaleb, en wethouders het negatieve advies van de RRKC naast zich neer te leggen.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat