Sociaal project van Robert uit Delfshaven helpt buitenslapers vooruit: ‘Zij willen ook meedoen aan deze maatschappij’

Er komen steeds meer buitenslapers, dat constateert Robert Jager, initiatiefnemer van het sociaal wijkproject Clean Up Rotterdam. Hij neemt ons mee naar een aantal plekken waar mensen noodgedwongen buiten slapen en vertelt hoe hij deze mensen probeert te helpen.

Steeds meer buitenslapers
Robert Jager werkt al jaren met thuislozen en verslaafden in zijn wijk Delfshaven, maar constateert een grote toename van buitenslapers. Volgens Robert bestaat een groot deel van de ‘nieuwe’ buitenslapers uit arbeidsmigranten uit het Oostblok die door de coronapandemie hun werk verloren en zo op straat belandden. Het fundamentele probleem zit volgens Robert echter in de tekortkomingen van hulpprogramma’s voor daklozen en de wegbezuiniging van langlopende zorgprogramma’s.

Clean Up Rotterdam
Om een menselijk alternatief te bieden is Robert Jager zo’n vier jaar geleden een sociaal wijkproject gestart, genaamd Clean Up Rotterdam. Met dit project in Delfshaven gaat hij met daklozen op pad om de wijk schoon te maken. Naast een vergoeding, wordt er vooral sociale verbinding geboden tussen daklozen en buurtbewoners. Daklozen worden binnen dit project via wijkhuizen/buurthuizen aan mensen gekoppeld die met bijvoorbeeld een verhuizing bezig zijn en zo krijgen thuislozen weer een gezicht voor de buurt en bouwen ze weer aan een sociaal netwerk.