SP Rotterdam wil buurthuis in iedere wijk

De Rotterdamse SP wil dat er in elke Rotterdamse wijk een buurthuis komt. De fractie vraagt daar om met een motie bij de behandeling van de begroting van de gemeente op 6 november. Ook dient de SP moties in voor een aantal buurthuizen die nu dreigen te moeten sluiten, namelijk de Larenkamp, buurthuizen Oleander en ’t Ravennest.

Josine Strörmann, raadslid voor de SP: “Rotterdammers kunnen heel veel zelf, dus ook buurthuizen opzetten, open houden en beheren. Wie zou, per slot van rekening, beter weten wat er in zo’n buurthuis of wijkcentrum moet gebeuren dan de wijkbewoners zelf? Maar we weten inmiddels ook dat er knelpunten zijn. De huur kan te hoog zijn voor vrijwilligers, soms is er toch een betaalde beheerder nodig die de gang van zaken in het wijkcentrum regelt. Deze knelpunten kan de gemeente niet naast zich neer leggen. Het is terecht dat we vertrouwen op de burger, maar die moet dan ook op de gemeente kunnen vertrouwen. Dus moet er een plan komen, hoe we de Rotterdammers kunnen helpen om hun eigen buurthuis op te zetten of te behouden.”

De SP vraagt aan het college om in het voorjaar van 2015 met een plan te komen, hoe de gemeente, samen met welzijns- en zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en particuliere fondsen er voor kan zorgen dat er voor het einde van 2016 in elke wijk een buurthuis is.

De motie van de SP staat bij een van de laatste agendapunten van de raadsvergadering. Daarom bestaat de kans dat de motie door wordt geschoven naar de vergadering van 11 november.