Speeltuin Crooswijk in gevaar door tekort aan vrijwilligers

Speeltuinvereniging Crooswijk blijft de komende weken noodgedwongen op zaterdag dicht, omdat er sprake is van een groot tekort aan vrijwilligers. De speeltuin heeft één betaalde werknemer, maar is verder volledig afhankelijk van onbetaalde krachten en daarvan zijn er op dit moment te weinig. Daarom is de speeltuin hard op zoek naar extra handjes.

De speeltuin had in 2020 22 vrijwilligers, maar op dit moment zijn er nog maar zeven daarvan over. Omdat het niet lukt om de bezetting rond te krijgen, betekent het niet alleen dat de speeltuin een dag in het weekend gesloten blijft, maar ook dat de werkdruk enorm is toegenomen. Voorzitter Willem van Bracht baalt van het besluit om de speeltuin op zaterdagen te sluiten, maar hij heeft geen andere keus.

Willem is zelf wekelijks minimaal vijf dagen tussen de speeltoestellen te vinden. “En de laatste tijd vaak ook wel zeven dagen, omdat we te weinig mensen hebben.” Waar de vrijwilligers zijn gebleven is ook voor Willem een raadsel: “Veel mensen hebben het gewoon te druk.” Jammer, want volgens hem is het werk in de speeltuin ontzettend gezellig. “Je hebt echt leuk contact met de mensen uit de wijk en het is heel gevarieerd.”

Wie het leuk lijkt om de speeltuin een paar uurtjes per week uit de brand te helpen, kan een e-mail sturen naar [email protected] of bellen naar 010 412 5143 of.