Steeds meer robots in de toekomst

In de toekomst worden steeds meer taken overgenomen door robots. Momenteel hebben we al sociale robots. Deze worden ingezet bij dementerende en eenzame ouderen.
Nu krijgen de sociale robots nog een doelgroep erbij, namelijk verstandelijk gehandicapten. De robots worden niet ingezet als hulpverlener, maar als klankbord.

De nieuwe generatie robots kunnen emoties herkennen en gesprekken voeren. De toekomst is nabij!
Wij zijn daarom de straat opgegaan. Waar zou u een robot voor inzetten?