Stichting Humanitas reageert op gang van zaken Gebied Feijenoord

Een aantal bewoners in de wijken Bloemhof en Feijenoord waren de afgelopen weken niet te spreken over Stichting Humanitas. Dit had te maken met de sluiting van Huis van de wijk de Oleander en problemen bij Huis van de wijk de Dam. Hier maakten wij een reportage over. Naar aanleiding van deze reportage besloot Humanitas hun kant van het verhaal toe te lichten.

Else Kodde vertelt dat het doel van Humanitas is om ‘overbodig’ te zijn. Zij willen dat de bewoners van gebied Feijenoord zelfstandig de activiteiten en het welzijnswerk kunnen dragen. “We geloven in duurzaamheid. Op het moment dat wij hier weggaan uit de wijk, willen we dat de mensen het helemaal zelf kunnen”. Aan enkel een aanbod hebben de bewoners niets; er moet gekeken worden naar de vraag. Die vraag geeft namelijk aan wat de bewoners van de wijk nodig hebben om het welzijn te verbeteren. Daarvoor is volgens Kodde dan ook gesprek nodig.

Dat deze andere insteek stof op doet waaien is te merken. Fokje Wiersema van wijkpastoraat ‘de Put’ begrijpt dit wel. Ook zij was in de eerste instantie niet blij met Humanitas, maar is in de loop der tijd van mening veranderd. “Verandering is altijd moeilijk, maar het is wel nodig”. De aanpak van Humanitas spreekt haar zeker aan. Vooral omdat de bewoners zelf veel meer gestimuleerd worden.

Projectleider Anton den Beukel is van mening dat de zaken van de Oleander en de Dam zo verschillend zijn dat deze niet in een reportage te bespreken zijn. Over Huis van de wijk De Dam wil hij liever niet uit wijden. Wel is er uitleg over de sluiting van de Oleander nodig. Zo is er wel overleg geweest met de wijkraad en gebruikers van het pand over de sluiting. Ook is er tijdig bekend gemaakt wanneer het gebouw zou gaan sluiten en waar gebruikers anders terecht zouden kunnen. Dit is gedaan via verschillende Facebookpagina’s, gesprekken en flyers. “De communicatie is zeker niet ontoereikend geweest”, aldus Hammadi Adjmidar, wijkregisseur van Bloemhof.

Waarom de Oleander sluit? Omdat het gebouw van niet meer geschikt was en vooral gebruikt werd door groepen van buiten de wijk. Verder zijn er in Bloemhof in ieder geval zeven andere locaties waar wijkbewoners terecht kunnen. Daarnaast is het nieuwe Huis van de wijk Hillevliet net geopend. En met dat Huis van de wijk zijn er grote plannen. Zo moet er op de begane grond een theatercafé komen waar lokale ondernemers en bewoners samen kunnen komen voor koffie of om te werken.

Dat Hillevliet een aardig stuk van de Oleander af ligt, moet geen probleem zijn. Die zeven andere locaties liggen tussen de Oleander en Hillevliet in. Het probleem met de toegankelijkheid van het gebouw wordt zo snel mogelijk opgelost. Maar, Hillevliet blijft zeker nog enige tijd onder constructie. Zoals eerder genoemd wordt er gericht op duurzaamheid. Daarom is de verwachting dat de verbouwing nog zeker 2 jaar zal duren.

Ook bij de Dam is er vernieuwing en verandering nodig. Wat de precieze redenen zijn voor de scenario dat zich daar afspeelt, wil Van den Beukel liever niet toelichten. “Dat is een hele andere zaak en is niet te vergelijken met de Oleander.”

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter