Taal voor Mekaar strijdt tegen taalachterstand bij kinderen

Stichting Taal voor Mekaar helpt basisschoolleerlingen met begrijpend lezen. Dat doen ze al vele jaren en zo zijn al honderden kinderen geholpen met hun kennis van de Nederlandse taal. Met vrijwilligers strijdt de stichting tegen de alsmaar groter wordende taalachterstand en laaggeletterdheid onder kinderen.

“Ik was hiervoor jurist en dan weet je wel hoe belangrijk begrijpend lezen is. Dus ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen en ik denk dat ik de kinderen vanuit mijn achtergrond best wel iets kan bijbrengen”, stelt Dorieke Smedts. Voor het symbolische bedrag van één euro geeft Dorieke bijles aan basisschoolleerling Damla. Dat doet ze net als tientallen andere begeleiders op basisscholen in Rotterdam.

“Het zijn leerlingen met een taalachterstand en die worden door de school geselecteerd. Ze hebben vaak van thuis uit de achterstand. Ze komen vaak uit een milieu waar het Nederlands niet zo vanzelfsprekend is. Vervolgens krijgen de ouders van ons een uitnodiging om aan dit bijles project deel te nemen”, legt Marco Schrauwen van Stichting Taal voor Mekaar uit.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter