Vanaf 2030 meer duurzame energie in Rotterdam

In 2030 wekt Rotterdam meer duurzame energie op dan de stad in totaal verbruikt. De helft van de woningen wordt tegen die tijd verwarmd met restwarmte uit de haven. De windmolens voorzien tweederde van de huishoudens van energie.

Uit het programma van duurzaamheid, is gebleken dat Rotterdam hier de komende jaren op inzet. De gemeente wil samenwerken met bewoners en bedrijven.  Initiatieven uit de stad worden meer dan voorheen ondersteund. Het streven is om duurzaamheid dichterbij de Rotterdammers te brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wethouder Langenberg: “Als we niets doen, rijzen de energiekosten over vijftien jaar de pan uit. Door nu actie te ondernemen, houden we de energiekosten beheersbaar voor alle Rotterdammers en gaat het wooncomfort omhoog.” Met het energiezuiniger maken van woningen kunnen Rotterdamse huishoudens tot 40% besparen op hun energielasten. Dit kan oplopen tot zo’n 600 euro per huishouden per jaar. Zetten we hier met elkaar vol op in, dan betekent dit voor alle Rotterdamse huishoudens samen een besparing van 180 miljoen euro per jaar. De komende vier jaar worden ten minste 10.000 woningen energiezuiniger gemaakt in de stad.