Series van OPEN Rotterdam/
Verkiezingsdebatten 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden de standpunten van de Rotterdamse partijen tijdens de vele debatten in de stad bevraagd en onder de loep genomen. Hier vind je ze allemaal terug!

Rotterdams Regenboogdebat vanuit Club Haug

Sportwedstrijden die worden stilgelegd bij anti-LHBTIQA+-spreekkoren, voorlichting ook op alle Rotterdamse basisscholen en overal een genderneutraal toilet? Het is nú het moment om erachter te komen welke plannen iedere Rotterdamse politieke partij heeft voor de LHBTIQA+-gemeenschap!

Stemmen in de stad: De wijk aan zet?

In debatpodium Arminius bespreken kiezers, wethouders, wetenschappers, wijkraadskandidaten, stadsmariniers en andere betrokkenen dinsdag acht maart over de komende wijkraadsverkiezingen. Want er staat nogal wat op het spel als de wijk aan zet is.

History Matters x Verkiezingen

Wat moet de gemeente doen tegen institutioneel racisme? Welke geschiedenissen moeten op school worden onderwezen? En hoe moet het slavernijverleden worden herdacht? Lijsttrekkers van Rotterdamse politieke partijen worden op maandag 21 februari bevraagd over de doorwerking van het koloniale en slavernijverleden, en naar hun visie en plannen voor de komende vier jaar.

Kiezen voor Cultuur’ van Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur & debatpodium Arminius

Lijsttrekkers en cultuurspecialisten van de verschillende politieke partijen gaan tijdens dit programma met elkaar én met vertegenwoordigers van de Rotterdamse culturele sector in gesprek over de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren op het gebied van kunst en cultuur. Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een crisis zoals de corona-pandemie? En hoe belangrijk is cultuur sowieso wel of niet voor de verschillende partijen?

Mathenesse aan de Maas – lijsttrekkersdebat

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Mathenesse aan de Maas een verkiezingsdebat voor Mathenesse en Het Witte Dorp. Hoe kijken de politieke partijen in de gemeenteraad aan tegen de gebiedsontwikkeling? En wat gaan ze voor de wijk betekenen?

Rotterdams Regenboogdebat vanuit Club Haug…

Stemmen in de stad: De wijk aan zet?…

History Matters x Verkiezingen…

Kiezen voor Cultuur’ van Rotterdamse Raad voo…

Mathenesse aan de Maas – lijsttrekkersdebat…