Vers Beton start onderzoek naar mislukte fusie Albeda en Zadkine

Vers Beton, het online tijdschrift over Rotterdam, start vandaag een campagne om geld in te zamelen voor journalistiek onderzoek naar de mislukte fusie tussen Zadkine en Albeda.

De mbo-scholen uit Rotterdam lanceerden twee jaar geleden hun plan voor decentraal beroepsonderwijs in de stad. De onderwijsinstanties moesten hiervoor eerst fuseren en daarna defuseren in acht thematische zelfstandige mbo-scholen. Echter trok het Zadkine, zonder duidelijk inzicht in de oorzaak te verschaffen, halverwege 2015 de stekker uit de samenwerking. Vers Beton wilt nu onderzoeken waarom de samenwerking tussen het Zadkine en Albeda, die goed leek te beginnen, totaal is omgeslagen en waarom de destijds zo gewenste zelfstandige mbo-scholen nog steeds niet zijn gevormd.

Onderwijsminister Jet Bussemaker presenteerde op 26 november haar visie op hoe het mbo vorm zou moeten krijgen. De minister wil naar een constructie toewerken waarin zelfstandige mbo-scholen onder de paraplu van een overkoepelend ROC-bestuur komen te staan, hierbij is het bestuur de facilitator en hebben zelfstandige scholen niet meer dan vijfduizend leerlingen. Het spanningsveld tussen de oorspronkelijke plannen van het Zadkine en Albeda en de plannen van minister Bussemaker laat zien dat het van belang is om uit te zoeken waarop de Rotterdamse plannen stuk liepen.