Vissen die traplopen? Ja, echt! Leuvekolk prettigere plek voor waterdieren door deze ‘ladder’

De Leuvekolk ondergaat de komende periode een metamorfose en dat is goed nieuws voor vissen. Groot onderdeel van de transformatie is een vissentrap: een vispassage waardoor vissen van de Nieuwe Maas, via de Leuvehaven, de Leuvekolk in kunnen zwemmen en andersom.

Om de trap voor de waterdieren te realiseren, werden eerder al twee binnenvaartschepen die in de Leuvekolk lagen verwijderd. De vrije doorgang die door de vispassage gerealiseerd wordt, zorgt voor een gezonde visstand in de Leuvekolk. Aangezien niet alle vissen even goede zwemmers zijn – en er een sterke stroming is – worden zij geholpen met een speciaal ontwikkelde ladder.

Klimmen van punt A naar B

De passage bestaat uit een aantal betonnen bassins, die telkens zes centimeter hoger of lager liggen. Op deze manier ‘klimmen’ of ‘dalen’ de vissen van punt A naar punt B. Tussendoor zijn er rustplekken. Zo kunnen de vissen even bijkomen van de tocht. De werkzaamheden moeten in maart afgerond zijn.

Langs het water komen ook voor mensen voorzieningen. Zo komen er onder andere een ligweide en een steiger voor kano’s.