Vogelvallei is een groot succes

In 2015 werd er begonnen met de verplaatsing en uitbreiding van de Vogelvallei op de Maasvlakte. Die veranderingen waren nodig om ‘Maasvlakte Plaza’, de beveiligde parkeerplaats voor vrachtwagens, te bouwen; de Vogelvallei is daar een onderdeel van. Maasvlakte Plaza wordt woensdag 3 mei geopend door Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

De Vogelvallei is uitgebreid met meer water en extra eilanden. Hierdoor zijn er meer oevers ontstaan waar vogels kunnen rusten en broeden. “Kluten, meeuwen, bergeenden en allerlei andere vogels die eigenlijk in de kustgebieden thuishoren, kunnen in deze Vogelvallei ongestoord hun gang gaan,” aldus Garry Bakker van Bureau Stadsnatuur. Hij vervolgt: “Het is een vlak stuk lagergelegen land met water, en daar houden vogels van.” Volgens Tie Schellekens, Havenbedrijf Rotterdam, moeten mensen niet alleen in en om de haven wonen en werken, maar ook van de natuur kunnen genieten.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en blikken we terug op de ontwikkelingen. De Vogelvallei beslaat een natuurgebied van 21 hectare, 3 hectare groter dan de vorige vallei. Het gebied is uitgerust met verschillende eilanden, grote waterpartijen en een wand waar Oeverzwaluwen kunnen broeden. De vogelvallei beschikt onder andere over twee vogeluitkijkposten om de vogelpopulatie te bewonderen. De diversiteit aan eilanden en begroeiingen zorgt ervoor dat veel verschillende soorten kustvogels gebruikmaken van de vallei. “Uit een recente telling is gebleken dat de meeste soorten die we verwachtten inmiddels weer terug zijn”, aldus Garry. Hij vervolgt: “In januari zaten er ruim 300 Wintertalingen en onlangs zag ik alweer broedende Kieviten, Scholeksters, Brandganzen en een groot aantal territoriale Bergeenden. Het ziet ernaar uit dat een groot aantal Kleine mantel- en Zilvermeeuwen is uitgeweken naar de Vogelvallei om er te broeden op de eilanden. De eerste Lepelaars hebben het gebied ook weer gevonden als rustplaats. Kortom, het gebied voorziet in de functie waar het voor is aangelegd.” Maar welke verwachtingen hadden Garry en Tie 2 jaar geleden ook alweer?

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat