VVD maakt zich hard voor sporten in de wijken 010

In de begroting van het college voor 2015 wordt flink gekort op sport en de VVD is zeer verbaasd over de goedkeuring: “Sport is belangrijk, want dat zorgt voor binding met je wijk en heeft een sociale functie.” Als sportcentra in de wijk wegvallen, moeten de bewoners het verder weg zoeken of uiteindelijk zelf met een alternatief komen. 

De VVD kan als oppositiepartij geen concrete acties uitvoeren tegen de begroting, maar hebben wel moties ingediend. Hierdoor blijven de zwembaden in Pernis en Hoek van Holland wel geopend. 

Voor het zwembad Schuttersveld in Crooswijk werkt de VVD samen met de SP. Samen met de bewoners zijn de partijen op zoek naar alternatieve manieren op dit zwembad open te houden door middel van sponsors. 

De VVD lanceerde onlangs de website 010wilsporten.nl waar Rotterdammers hun mening kunnen geven. “Bewoners kunnen hierop hun stem laten horen. “Het is des te belangrijker dat wij als partij laten zien dat Rotterdammers er ook zo over denken”, aldus  Jeanette Baljeu van de VVD.

Beluister hieronder het gesprek terug met Jeanette Baljeu van de VVD over sporten in de wijk. Beluister ook of Rotterdammers vinden dat er genoeg gelegenheid in hun wijk is om te sporten.