Waarvoor staan die drie formulieren in hemelsnaam?

De verkiezingen komen er weer aan! En dat levert heel wat papierwerk op. Stemmers krijgen maar liefst drie formulieren onder hun neus gedrukt. Waarvoor staan die in hemelsnaam? 

Het eerste blad gaat over de gemeenteraad. Die is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden, die allen afkomstig zijn van een politieke partij. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. Ook stellen leden de begroting, jaarrekening en belastingen vast. Je kunt kiezen uit twintig partijen.

Dan, het tweede formulier. Daar kies je voor de gebiedscommissie of wijkraad. De gebiedscommissie zit bovenop alle ontwikkelingen in het gebied en stimuleert bewonersinitiatieven. Op basis daarvan kan de commissie het stadsbestuur ook gevraagd en ongevraagd adviseren. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stellen commissieleden een gebiedsplan op, die zwaar weegt voor de gemeenteraad. Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied.

Tenminste, zo gaat het in de meeste gebieden van Rotterdam. In Feijenoord en Noord vervalt de gebiedscommissie. In plaats daarvan zijn er acht en zes wijkraden. Deze opereren op wijkniveau. Je hoeft daarvoor niet langer lid te zijn van een politieke partij en doet op persoonlijke titel mee. In totaal hebben 126 kandidaten zich beschikbaar gesteld.

Je hebt nu twee formulieren ingevuld. Maar dan ben je nog steeds niet klaar. Want, last but not least, is er nog het raadgevend referendum. Dat gaat over de wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenaamde sleepwet. Mogen zij bijvoorbeeld online communicatie van de burger aftappen en opslaan? Mogen die gegevens zomaar gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten?

En dan is het tijd om achterover te leunen.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat