Wereldmuseum kijkt naar de toekomst

Het Wereldmuseum heeft eerder dit jaar de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toekomstvisie van verschillende belanghebbenden.
Het eerste exemplaar van dit rapport is dinsdagochtend overhandigd aan wethouder Pex Langenberg. In het rapport staan visies van belangrijke stakeholders over mogelijkheden voor de toekomst. 

 
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de eerste stap naar een nieuwe toekomst van het museum het terugwinnen van het vertrouwen van het publiek, maar ook de politiek en van het museale veld. Het museum zou volgens de stakeholders zich opnieuw moeten bewijzen als een deskundige organisatie die een consistente, onafhankelijke en een kwalitatief goede programmering neerzet, waarbij de collectie het uitgangspunt vormt

Daarnaast zou het museum het belang voor de Rotterdamse samenleving opnieuw moeten definiëren en daaropvolgend met een passend programma komen.

Ook de financiële positie van het museum wordt in het rapport genoemd. De meesten van de ondervraagden geloven dat het museum onvoldoende kracht heeft om op eigen benen te blijven staan en denken dat het museum zou moeten fuseren. Daarvoor zijn verschillende opties genoemd. 

Over de uitkomsten van het rapport en de toekomst van het Wereldmuseum organiseren zij op 28 oktober a.s. een publiek debat in het museum.

De Raad van Toezicht en het bestuur van het Wereldmuseum hebben uitgesproken om eind 2015 een keuze te willen maken  over hoe de toekomst er uit gaat zien.