Wijken van de wederopbouw

In het programma Wijken van de Wederopbouw wil architectuurhistoricus  Wijnand Galema mensen de schoonheid van heropgebouwde Rotterdamse wijken laten zien. Waar de meeste mensen grauwe, grijze gebouwen zien ziet Wijnand kunst en mooie architectuur.
De architectuurhistoricus gaat naar Pendrecht, Kralingen West en Prins Alexander. Wijnand gaat in op de historie van alle wijken, die slechts enkele decennia geleden niet meer waren dan weilanden en grasheuvels.

Aflevering 1 – Pendrecht

In de eerste aflevering gaat Wijnand naar Pendrecht. “Wat ik vooral fijn vind aan Pendrecht is de ruimte, het groen en het licht,” aldus Galema. Pendrecht is een wijk die door stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese zo is opgebouwd dat het net lijkt alsof er een tiental postzegels naast en boven elkaar geplakt zijn. In een zo’n postzegel, een wooneenheid genoemd, konden zo’n 90 mensen wonen. In het midden van elke wooneenheid bevond zich een buurttuin. “In elke tuin stonden ook een aantal Italiaanse populieren. Die zijn er neergezet omdat ze snel groeiden en dus ook meteen effect hadden. Helaas gaan die populieren maar 40 jaar mee, dus dat structurerende element is weg,” aldus architectuurhistoricus Galema.

Aflevering 2 – Kralingen West

Veel Rotterdammers denken dat Kralingen-West door de Duitsers gebombardeerd en verwoest is. Dit gebeurde echter indirect. De bommenwerpers richtten zich op de marinierskazerne bij het Oostplein. De brandbommen die hier gedropt werden veroorzaakten samen met afzwaaiers zo’n enorme vuurzee dat hierdoor een deel van Kralingen verwoest werd. Het deel van de wijk dat het bombardement wel overleefde werd in de jaren ‘70 als onderdeel van de stadsvernieuwing in de wederopbouw alsnog gesloopt. 

Aflevering 3 – Prins Alexander


Bij Prins – Alexander denkt men vaak aan galerijflats, maar er is ook vooral veel groen. Doordat er zoveel hoogbouw is is er ook veel ruimte voor natuur.  In het Lage land staat zelfs een kerk met organische vormen: de Immanuelkerk. Deze kerk is ontworpen door de architect Hupkes. Hij experimenteerde bij deze kerk met organische vormen om zo weer dichter bij de natuur te komen.  Er ontstond in de jaren ‘70 namelijk een afkeer van de grote schaal waarop er werd gebouwd. Door de aparte vorm van het gebouw heeft het ook wel de bijnaam: ‘De Slak’.

In Prins-Alexander staat nog een bijzonder gebouw: de Prinses Margriet. Deze flat is volledig gerenoveerd. De flat is een onderdeel van een van vier flats die in het patroon van een molewiek staan. Om deze samenhang te behouden is er gekozen om niet een nieuwe flat te bouwen, maar te renoveren. De renovatie is een groot succes; de flat heeft de publieksprijs van Rotterdam Architectuurprijs 2015 gewonnen.

Donald van den Akker woont in de Bazelbuurt, een echte wederopbouwwijk. Donald woont er met veel plezier, maar echt groen was het huis niet. Daarom heeft hij onder andere zonnepanelen op het dak laten aanleggen en de vloer geïsoleerd. Omdat in de wijk zo’n 350 huizen staan die hetzelfde zijn, kunnen de bewoners van de wijk met z’n alle een leuke korting krijgen. De Bazelbuurt is dus een echte groene wijk aan het worden!

Wijken van de Wederopbouw is de komende drie weken elke donderdag rond 18:45 te zien op OPEN Rotterdam en kwam tot stand door een samenwerking met het project ROTTOP en de cultuurscouts.