Wonen en wederkerigheid bij Samen&Anders

Zorgcentrum Simeon en Anna in Vreewijk komt vanaf 2018 leeg te staan, omdat het centrum niet langer voldoet aan de eisen. Zij verhuizen naar een vervangend nieuwbouwpand. Woningcorporatie ‘Laurens Wonen’ bedacht samen met huurder ‘Laurens Zorg’ een nieuw concept: Samen&Anders.
Huurders die sociaal-maatschappelijk kwetsbaar zijn mogen er wonen, maar moeten hier wel iets voor terug doen. Namelijk de zorg dragen voor de ouderen van het zorgcentrum.

De hoogbejaarde mevrouw De Graag kijkt uit naar de ontmoetingen met de jongere bewoners. Ze helpen haar met boodschappen, maken uitstapjes met haar en begeleiden haar naar het ziekenhuis. Deze zorg kan ze niet missen. Ze wordt emotioneel: ”Ik zit hier en dan komen ze langs en vragen of ze wat wat voor me kunnen doen. Dat zie je nergens anders. Die mensen staan klaar voor mij.”

Een van de huurders die mevrouw De Graaf helpt is Ben. Hij was werkloos voordat hij in het zorgcentrum woonde. Een jaar later heeft hij het prima naar zijn zin, hij heeft stabiliteit en een baan gevonden. Vooral het contact met de ouderen vindt hij belangrijk: “Ik kan wat leren van hun levenservaring.”