Wooncorporatie Vestia kan afspraken over huurverlaging niet nakomen

Woningcorporatie Vestia heeft grote financiële problemen. Deze problemen hebben er voor gezorgd dat huurders niet de huurverlaging krijgen waar zij recht op hebben. Vestia stelt dat het de huren niet kan verlagen: de kosten zouden zo hoog liggen dat het bedrijf bij een huurverlaging in te grote financiële problemen belandt. Dat blijkt uit het consumentenprogramma Kassa dat hier aandacht aan besteedt.

Het Sociaal Huurakkoord werd vorig jaar gesloten door de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, waarvan Vestia lid is. Vestia lijdt naar eigen zeggen nog altijd onder de gevolgen van het derivatenschandaal – een beleggingsaffaire die de corporatie aan de rand van de financiële afgrond bracht – waardoor het de afspraken over het verlagen en bevriezen van de huur niet kan nakomen.

Volgens het consumentenprogramma Kassa is de situatie extra saillant omdat Vestia in 2012 nog beloofde dat de financiële problemen die het bedrijf zou hebben, geen enkel effect zou hebben op de huurders. Nu stelt de corporatie op haar website dat het zich moet houden aan strenge regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Vestia noemt het een taak van de overheid om lagere inkomens te ondersteunen.

Het is niet de eerste keer dat de woningcorporatie negatief in de media verschijnt. De financiële problemen spelen al jaren een grote rol in het handelen van het bedrijf. Eerder maakten wij een item over bewoners van de Tweebosbuurt die nader tot elkaar komen in hun gezamenlijke strijd tegen Vestia.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?

Volg ons dan ook op onze social media kanalen

driveFacebook YouTube Instagram Twitter