ZLOG: Volg de ontwikkelingen in het Zomerhofkwartier

ZOHO is een woon-werkgebied in de Agniesebuurt, vlakbij het centrum van Rotterdam. In een serie vlogs, ZLOGS, brengen de ontwikkelingen in het gebied in beeld.

Aflevering 7 
Ruim een jaar nadat de Tender, voorlopig aan Leyten en Stebru, is gegund worden handtekeningen op dikke stapels papier gezet. ZoHo (het zomerhofkwartier) komt daarmee in handen van een projectontwikkelaar en een bouwgroep. Havensteder is niet langer de verhuurder van de gebouwen.

Aflevering 6
Op donderdag 14 november was er een voorlichtingsavond voor bewoners uit Noord over toekomstige ontwikkelingen. Ron was er voor Wijk TV om te kijken of er al wat meer bekend gemaakt werd over de herontwikkeling van ZOHO.

Aflevering 5
De vraag is wat zij weten van de ontwikkelingen? 

Deze keer gaan Wim en Ron langs bij twee zeer verschillende ondernemers die in het gebied actief zijn. Het familiebedrijf Hartman en Zonen hebben sinds de 2e wereld oorlog hun vestiging in ZoHo. Daarna bezoekt Ron “Mooie Boules” een bedrijf wat sinds 4 maanden in de buurt actief is. Hun verhuurder is een van de winnaars van de Tender; projectontwikkelaar Leyten. Waarom heeft deze ondernemer gekozen voor een buurt die zo op de schop gaat. 

 
Aflevering 4

Wat is er allemaal bereikt in ZOHO?
Wim en Ron bellen met de winnaars van de tender om te horen hoe het nu verder gaat met de ontwikkeling van ZOHO. Het blijft stil. ZOHO staat in de wacht.
Daarom hebben ze een gesprek met Jeroen Laven, partner bij STIPO en een van de initiatiefnemers in het gebied, om te horen wat er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd is.

 Aflevering 3
Het Zomerhofkwartier kent een bijzondere geschiedenis. Wim en Ron duiken in de archieven, maar vragen zich tegelijkertijd af hoe hun buurt er in de toekomst uit zal zien.

Een terugblik. Na de Tweede Wereldoorlog is het Zomerhofkwartier ontwikkeld tot een binnenstedelijk industriegebied, voor midden- en kleinbedrijf uit de platgebombardeerde binnenstad. In de jaren zestig werd tijdelijke bebouwing vervangen door nieuwbouw. Na de brand in partycentrum Palace in 2007 ontstond er leegstand.

Vanaf 2012 wordt de leegstand in het Zomerhofkwartier aangepakt. In een oude spoorwagon werd een veganistisch restaurant geopend. Festivals en andere evenementen zorgen voor levendigheid en publiciteit. Parkeerplaatsen zijn samen met ZOHOcitizens omgetoverd in een regentuin. Het gebied kreeg ZOHO letters.

Aflevering 2
Eerder meldden we dat de aanbesteding van het Zomerhofkwartier, nu beter bekend als ZOHO, naar de combinatie Leyten – SteBru is gegaan. In de tweede aflevering van ZLOG blikken we terug op dat proces samen met Jette Schneider van Time Window. Zij heeft samen met andere ZOHOcitizens de plannen bekeken en beoordeeld.

De ondernemers in het gebied ZOHO zijn al meer dan twee jaar bezig geweest met de voorbereidingen. ZOHO wordt verkocht door eigenaar Havensteder en de gemeente Rotterdam. De ZOHOcitizens hebben samen met hen uitgangspunten voor de tender (=aanbesteding) opgesteld.

In deze tweede aflevering blikt Wijk TV terug op de verkoop van ZOHO.

Aflevering 1

Het ZOHO-gebied wordt in een tender verkocht. Dit is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt het gebied zoveel mogelijk volgens vooraf opgestelde kernwaardes te verkopen. In de bouw kent men deze term ook wel als ‘aanbesteding’.

Een jury bestaande uit ZOHOcitizens, Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder heeft de combinatie Leyten – SteBru aangewezen tot winnaar van de tender. Deze samenwerking wil het Zomerhofkwartier ontwikkelen tot een nieuwe volksbuurt en belooft daarbij dat de ZOHO-identiteit, met vooral veel ondernemers, blijft bestaan.

In deze eerste aflevering, oftewel Zlog een, laat Wijk TV zien hoe ZOHO er nu uitziet.