Zo raakt de Rotterdamwet bewoners van Bloemhof

Samen met Vers Beton dook OPEN Rotterdam in het vijftienjarig bestaan van de Rotterdamwet. Vorige week zag je de uitlegvideo en deze week maak je kennis met de bewoners van Bloemhof, een wijk waar de Rotterdamwet van toepassing is.

Met de Rotterdamwet worden sinds 2006 mensen met een bijstandsuitkering geweerd uit bepaalde wijken. Een van die wijken is Bloemhof. Daar wonen al te veel kansarme mensen vindt de gemeente. Sinds 2021 geldt de Rotterdamwet niet meer voor hele wijken, maar alleen nog voor een paar straten.

Om te bepalen waar de Rotterdamwet gaat gelden maakt de gemeente gebruik van de leefbaarometer. Daarin wordt onder andere meegenomen dat hoe meer niet-westerse allochtonen in een wijk wonen, minder leefbaar een wijk is. Ook geldt dat hoe meer mensen met een bijstandsuitkering, hoe slechter de leefbaarheid in de wijk.