100 Rotterdamse doorzetters, aanpakkers en verbinders gebundeld in glossy Echt Rotterdams Erfgoed

Echt Rotterdams Erfgoed zet 100 doorzetters, aanpakkers en verbinders op een rijtje. Het magazine, dat afgelopen maand verscheen, laat zien wat er speelt in de stad en welke mensen en initiatieven het verschil maken en inspireren. Aan elke EREdeelnemer is een historische object uit de collectie van Museum Rotterdam verbonden, dat hun ontwikkeling of beweging vertegenwoordigt. Door de verhalen van de ERElijst en van deze objecten wordt het rijke Rotterdams verleden verbonden met het rijke Rotterdamse heden.

Het programma Echt Rotterdams Erfgoed is in 2016 in het leven geroepen door Museum Rotterdam als actieve collectie naast de historische collectie. Initiatiefnemer en programmaleider van deze actieve collectie is Nicole van Dijk. Vanaf 2021 valt de ERE-lijst onder Stichting Wijkcollectie. Op vrijdagmiddag 25 november ontving Mama Taxi het ERE-certificaat nummer 100 uit handen van Nicole van Dijk. Dit moment werd gevierd in het depot van Museum Rotterdam, waar alle aanwezige ERE-leden in het zonnetje werden gezet en deze glossy werd gepresenteerd. De ERE-deelnemers ‘ontmoetten’ hun historische object tijdens een speciale rondleiding door het depot.

In september werd ook OPEN Rotterdam opgenomen in de ERElijst op plaats 0083. Het historische object dat is verbonden aan OPEN is het emaille gevelbord van het Rotterdamsch Nieuwsblad uit circa 1912. Het Rotterdamsch Nieuwsblad was in die tijd, met een enorme krantenindustrie, de meest gelezen krant van de stad. Later krijgen de kranten het met de komst van televisie steeds moeilijker, ook het Rotterdamsch Nieuwsblad. In 1991 fuseert het Nieuwsblad met het Rotterdams Dagblad, dat uiteindelijk opgaat in het Algemeen Dagblad in 2005.

Alle EREleden zijn te vinden op de website van Echt Rotterdams Erfgoed. Het Jubileummagazine is gratis, zolang er nog exemplaren zijn, te verkrijgen bij Museum Rotterdam ’40-’45 NU of het kantoor van Stichting Wijkcollectie.