42 wijken krijgen eigen ‘Huis aan de Wijk’

42 wijken krijgen de komende periode een eigen Huis van de Wijk. Dit is een ruimte waar buurtbewoners terecht kunnen voor mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, een maaltijd, ontmoeting of om zelf iets te organiseren. Waar mogelijk gaan wijkbewoners zelf ook zorg dragen voor het huis in de wijk. Welzijnsprofessionals zijn wel aanwezig, maar vooral faciliterend.

De huizen komen op verschillende plekken in de wijken. In de ene wijk is het een buurthuis of wijkgebouw, in een andere wijk zal de sportkantine intensiever gebruikt gaan worden, of zet een zorginstelling de deuren naar de wijk open.