Advies CultuurConcreet: “Maak miljoen vrij voor steun kleine ondernemers in cultuursector”

Cultuur Concreet wil dat de gemeente Rotterdam een miljoen euro vrijmaakt voor steun aan kleine culturele ondernemers die nu tussen wal en schip vallen als het gaat om financiële steun vanwege corona.

De directeur van Cultuur Concreet, Gaby Lafeber, spreekt vanavond in tijdens de vergadering van Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (Commissie MPOF). Volgens de organisatie grijpen vooral kleinere ondernemers, initiatiefnemers, bewoners en kunstenaars naast steun. ‘En dat terwijl zij cruciaal zijn voor de culturele infrastructuur van de stad’, staat in een begeleidende brief.

Perspectief bieden
Sylvia Aartsen, communicatiemedewerker van Cultuur Concreet, geeft aan dat de kleinere culturele ondernemers en initiatiefnemers binnen de wijken het erg zwaar hebben. De regelingen die tot nu toe worden geboden zijn met name gericht op grotere ondernemers en organisaties die zelf locaties hebben. “Het gaat niet alleen om de financiële tegemoetkoming, maar vooral om het bieden van perspectief.” De criteria die aan de regelingen verbonden zijn, zorgen ervoor dat de kleinere initiatiefnemers niet in aanmerking komen. “Dat is zonde, want het zijn bewoners of initiatieven die tijdens de crisis ontstaan zijn, zoals Fresh Prince of Alexander of de Zang Koerier. Of de dansscholen die niet geregistreerd staan als culturele instelling, maar als onderneming.”

Gaby Lafeber, directeur van Cultuur Concreet, pleit in de open brief aan de commissie MPOF voor meer aandacht voor deze groep en passende regelingen. In de brief schrijft zij: ‘Afgelopen zomer gaf 60 procent van de door ons in een steekproef ondervraagde initiatiefnemers aan grote onzekerheid te hebben over het voortbestaan in 2021. Toen hadden we pas één lockdown achter de rug. Het mag duidelijk zijn dat ook in de wijken behoefte is aan ondersteuning. Ik zeg nadrukkelijk ondersteuning, omdat het zeker niet alleen om geld gaat.’

In de brief adviseert zij ten eerste een miljoen euro vrij te maken voor deze groep culturele spelers, zodat deze aanwezig kunnen blijven in de stad, ook tijdens de coronacrisis. De gemeente krijgt namelijk 12 miljoen euro van het Rijk voor het behoud van de lokale cultuur. Het tweede advies is om specifiek te onderzoeken waar de initiatiefnemers behoefte aan hebben en deze passende ondersteuning te bieden. Als laatst wordt er een aanbeveling gegeven om meer te cultuur te programmeren in de wijken.