AUDIO: Bewoners in actie voor ruiterpad Zevenhuizerplas

Het 25 jaar oude ruiterpad rond de Zevenhuizerplas dreigt door bezuinigingen te verdwijnen. Als de verbindingen naar het Hoge- en Lage Bergse Bos worden meegerekend is dit in totaal 11 kilometer. Een aantal ruiters hebben de handen ineen geslagen om het pad te behouden.

“Er wonen een hoop mensen met paarden rondom de plas en zij rijden bijna dagelijks een rondje. Verdwijnt dat, waar ga je dan met je paard heen? Wat ga je dan doen?”, zegt een van de initiatiefnemers: Anne Sparreboom. Jaarlijks kost het pad 11.000 euro om te onderhouden, met een burgerinitiatief wordt geprobeerd de financiering van het pad voor de komende drie jaar te verzamelen. Met nog twee weken te gaan staat de teller op 2000 euro. De deadline die Recreatieschap Rottemeren heeft gesteld is op 18 september. “Wij hopen op een klein wondertje” zegt Sparreboom.

Via www.redhetrondjeplas.nl is te lezen hoe mensen kunnen doneren.