AZC in Beverwaard sluit in 2021

Het Rotterdamse college heeft besloten de huur- en bestuursovereenkomst van het asielzoekerscentrum in Beverwaard niet te verlengen. Dit betekent dat het azc per 1 juli 2021 sluit. 
De opvang opende in 2016 zijn deuren, toen werd afgesproken dat het een tijdelijke voorziening betrof, deze overeenkomst loopt dus af in de zomer van 2021. Het azc Rotterdam kan maximaal 600 asielzoekers opvangen in 78 woonunits. Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt besproken hoe de asielzoekers die er bij sluiting nog verblijven tijdig overgeplaatst worden.

De gemeente gaat de locatie Zuidpunt Beverwaard herontwikkelen. Hiervoor heeft een aantal partijen wensen ingediend. Onder andere de RET voor de bouw van een stalling voor zero emissie bussen. Ook wordt er gekeken naar het creëren van een woonzorgvoorziening, en de wens een locatie te behouden voor de opslag voor de dierenvoedselbank. Daarnaast zijn er met Feyenoord City eerder afspraken gemaakt over de uitbreiding van de P&R en heeft de gemeente de wens om de kruising met de Groeninx van Zoelenlaan aan te pakken. De gemeente gaat een plan opstellen en betrekt de omwonenden hierbij.

Altijd al een keertje binnen willen kijken in dit AZC? Kijk dan naar de onderstaande reportage die OPEN Rotterdam maakte tijdens de open dag.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat