Baangarantie voor mbo’ers op Zuid bestaat vooral op papier

Sinds 2013 stelden werkgevers in de techniek, de zorg en andere sectoren ruim drieduizend banen beschikbaar voor mbo’ers uit Rotterdam Zuid. Maar nergens wordt bijgehouden of ze van deze AanDeBak-garantie gebruikmaakten. Onderwijl lopen de tekorten bij werkgevers op en kunnen jongeren ook zonder deze baangarantie overal aan de slag.

De AanDeBak-garanties zijn onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Een grootscheepse aanpak van de sociaal-economische achterstand in Rotterdam-Zuid die loopt tot 2032. Uit onderzoek van Vers Beton en OPEN Rotterdam blijkt dat de AanDeBak-garantie nauwelijks op enthousiasme kan rekenen bij jongeren van Zuid. Ze komen toch wel aan een baan met de huidige krappe arbeidsmarkt. “Met deze opleiding kun je altijd werken”, zegt een mbo’er van het Techniek College. “Je ziet overal borden dat ze mensen zoeken.”

Bekijk hier de reportage

Gratis pennen
Ook voor de uitreikingen van deze garanties is de interesse klein. Naar een bijeenkomst in het Zuidpleintheater van de kinderopvang en de zorg, goed voor enkele honderden garanties, kwamen in april slechts 20 mbo’ers af. “De AanDeBak-garantie is iets wat grote mensen bedenken”, verzucht directeur Jacqueline Stuurstraat van deRotterdamseZorg. “Jongeren hebben andere prioriteiten. Als ze al komen, hebben ze vaak meer oog voor de gratis pennen.”

Directe binding
De tekorten in de haven en de zorg lopen onderwijl op. In de haven staan rond de achtduizend vacatures open. Deltalinqs, die namens 40 bedrijven AanDeBak-garanties meedoet, zoekt naar nieuwe formules om studenten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door school- en boekengeld van techniekstudenten te betalen. Zo moet een meer directe binding ontstaan tussen bedrijf en student.

Geflitst
De bedrijven in de haven zouden graag zien dat mbo-scholen studenten vaker aan de baangarantie herinneren. DeRotterdamseZorg merkt dat mbo’ers van Zuid hier weinig mee bezig zijn. Directeur Jacqueline Stuurstraat: “Tegen de tijd dat ze afstuderen, zijn ze hem al vergeten.” Ook onderwijsteamleider Igor Runsink van het Techniek College denkt dat extra promotie van de AanDeBak-garantie weinig helpt. “Dat is net zoiets als bij een trajectcontrole waarschuwen dat je geflitst kunt worden.”

Struggles
In de zorg in Rotterdam staan dit jaar rond de vierduizend vacatures open. De werkgevers zouden graag de begeleiding van zorgstudenten intensiveren. De uitval tijdens de studie en aan het begin van de loopbaan baart ze zorgen Zo waren er voor jongeren van Zuid mentor-programma’s, maar die liggen al een tijdje stil. Nu zijn er plannen van studentmentoren van het hbo, die moeten gaan helpen bij “de struggles van het leven en het leren”, zegt Stuurstraat.

Verschil
Dat een mentor het verschil kan maken, bewijst zorgmedewerker Samra Raja. Zij kreeg in 2015 net als ruim driehonderd andere mbo’ers een AanDeBak-garantie, maar haalde door privéomstandigheden haar toetsen mbo-verpleegkunde niet. Dankzij een nieuwe mentor kon ze
alsnog afstuderen. Inmiddels werkt ze twee jaar in de revalidatiezorg en gaat binnenkort starten met een nieuwe opleiding.

Het volledige onderzoeksverhaal van Saskia Klaassen is te lezen op Vers Beton.

Dit onderzoek is een samenwerking van Vers Beton en OPEN Rotterdam en is tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de leden van Vers Beton.