Bewoners Pernis komen op voor zwembad

Zwembad Pernis is sinds 1970 een baken van rust en vertier tussen al de containers en industrie in het havengebied. Door bezuinigingen wil de gemeente zijn handen van het zwembad aftrekken en dus moet er een particulier initiatief komen om behoud te garanderen.
Enkele Pernissenaren hebben een werkgroep opgericht om de dreigende sluiting van het buitenbad tegen te gaan. De stichting heeft een enquete rondgebracht bij de 2200 huishoudens om te kijken of er draagvlak is. Een derde daarvan heeft te kennen gegeven dat ze het zwembad open willen houden en veel bewoners zijn bereid om mee te helpen. 

Vrijdagmorgen is het vrij druk in het buitenbad met senioren maar ook kinderen. Voor veel bewoners is het zwembad een plek waar ze sociale contacten opdoen. ‘Je zit hier in Pernis helemaal geisoleerd. Dit is een van de weinige voorzieningen die we nog hebben’, aldus een bezoeker van het zwembad.