Bewonersorganisatie Liskwartier stopt ermee

“We zijn de afgelopen tijd 56 uur bezig geweest voor het verkrijgen van 5600 euro, dat kan je van vrijwilligers niet meer verwachten,’’ vertelt Paulus Jonker, voorzitter van de bewonersorganisatie. De bewonersorganisatie bestaat al 42 jaar en het stoppen is dus een opmerkelijke beslissing. Volgens Jonker is het met de komst van de wijkraad in 2018 steeds lastiger geworden om subsidie te krijgen en lijkt het erop dat de wijkraad zich niet meer kan vinden in de activiteiten die de organisatie voor de buurt doet. “De wijkraad zegt dat wij aan welzijn doen en dat valt niet onder hun conto,“ aldus Jonker. “Er gaat ondertussen zoveel tijd in zitten in rompslomp om subsidie te krijgen, terwijl je die tijd eigenlijk aan andere dingen wil besteden. We hebben uiteindelijk dus besloten om te stoppen.’’

De activiteiten van de bewonersorganisatie lopen uiteen van het organiseren van een hulp spreekuur voor mensen met problemen, verslavingshulp, het aanbieden van maaltijden, het organiseren van festiviteiten voor zowel jong als oud tot het meehelpen van het inrichten van het Koningsveldeplein, een openbaar speelplein voor de jeugd. “We zijn ook gevraagd door de gemeente om op dit plein activiteiten te organiseren omdat het hier erg bergafwaarts ging met vechtpartijen en andere randzaken. Daar hebben we een klein anderhalf jaar hulp bij gehad, maar daarna hebben we dat in eigen beheer gedaan. We merkten dat door die activiteiten de sociale cohesie tussen de verschillende groepen hier steeds beter werd,’’ vertelt Jonker. “Het effect was heel positief. We zijn van hele vervelende situaties eigenlijk naar hele gezellige situaties gegaan, waarbij ook de ouders meer betrokken raakten op dit plein.’’

Ondanks het belang van de bewonersorganisatie in de wijk is de Wijkraad van het Liskwartier, die uiteindelijk gaat over het verstrekken van subsidies aan de bewonersvereniging, niet overtuigd. “We hebben de bewonersorganisatie uitgenodigd na te denken over een gezamenlijke planning waarbij ook andere partijen worden betrokken, zoals SOL, die zich richt op welzijnstaken. Dus er is geen sprake van een subsidiestop, zoals wel wordt beweerd, maar we hebben alleen maar gezegd dat we naar een gezamenlijke planning willen kijken voor 2019 en verder,’’ vertellen Reidar Plokker en Ina Chabot, die allebei een functie bekleden in de wijkraad.

De wijkraad ziet een rol voor andere partijen die zich specialiseren in activiteiten die de bewonersorganisatie ook uitvoert. “Het heeft een beetje te maken met de veranderende rol van bewonersorganisaties in de samenleving. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar professionalisering, dat betekent dus dat de welzijnspartijen (zoals SOL, red.) een belangrijkere rol krijgen. We houden dit interview nu in het pand van De Vraagwijzer Noord waar mensen komen met hulpvragen. Dat is iets wat de bewonersorganisatie ook doet, maar hier is het dan op gemeentelijk niveau. Er zitten hier professionele adviseurs die je kunnen helpen met je huurtoeslag en dergelijke. Ook de gemeente stelt hogere eisen aan zulke instanties.’’

Toch valt er met het verdwijnen van de bewonersorganisatie een gat dat ook volgens de wijkraad niet in één keer zomaar opgevuld kan worden. “Wanneer mensen wegvallen, dan zijn aanspreekpunten voor mensen ook weg,’’ aldus Chabot. “Ik hoop dat een plek zoals de vraagwijzer dan ook wat opener en toegankelijker wordt zodat mensen die drempel durven te nemen om ook hiernaartoe te komen.’’

Uiteindelijk zullen de bewoners van het Liskwartier zelf het beste kunnen beoordelen of de bewonersorganisatie onmisbaar is. Als het aan Ans Meijer ligt, die al 53 jaar in het Liskwartier woont, is het “verschrikkelijk”. Ans gaat elke 14 dagen naar de soos, georganiseerd door de bewonersorganisatie, voor de bingo. “Als dat wegvalt dan heb je als ouder helemaal niks meer in de wijk.’’ En ook Michel Uiterwijk, die officieel net buiten het Liskwartier woont, maar wel regelmatig bij de bewonersorganisatie vergadert, is er niet blij mee. “Er gaat in ieder geval een hulpfunctie verloren, waardoor mensen die vragen hebben steeds minder weten waar ze naartoe kunnen. En het wiel moet zo ook elke keer opnieuw worden uitgevonden, want je moet elke keer weer op zoek naar waar je terecht kan. Juist die betrokkenheid bij de wijk door dit soort organisaties, die ga je missen.’’

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter