Black Lives Matters-protesten hebben racisme bespreekbaarder gemaakt

Bijna een jaar na de Black Live Matters-protesten op de Erasmusbrug onderzoeken we wat dit teweeg heeft gebracht. Leal van Herwaarden, Creative Director van het HipHopHuis, sprak tijdens het protest en uitte zijn frustratie en verdriet op sociale media. Peggy Wijntuin, initiatiefnemer van het Slavernijmonument en oud-gemeenteraadslid, stond op de Erasmusbrug in de menigte en was hoopvol toen zij alle jonge mensen om zich heen zag.

“Ik denk dat de protesten van vorig jaar hebben gezorgd voor meer awareness en vooral hebben getoond hoeveel mensen daar een probleem in zien”, vertelt Leal van Herwaarden, creative-director van het Hiphophuis. Hij zet zich al jaren in voor het groter goed in de minderheidsgroepen. Leal ziet de problematiek en probeert daar bewustzijn over te creëren. “Ik zie de ongelijkheid bij de mensen om me heen. Door de BLM-beweging merk je dat het probleem bespreekbaarder is geworden, maar er is nog een hele lange weg te gaan,” aldus Leal.

Peggy Wijntuin is oud-raadslid in Rotterdam en diende eerder een motie in om het koloniale verleden van Rotterdam te onderzoeken. Ook was ze één van de initiatiefnemers van het slavernijmonument. “De wetenschap over je geschiedenis, wat je daarmee kunt. Dat je snapt waarom de stad de stad is die zij is. Het feit dat ik hier rondloop op deze bodem heeft àlles te maken met die geschiedenis.” Na de protesten ziet Peggy ook meer bewustzijn en verandering. “De gemeente Rotterdam doet ook meer; zo is er bijvoorbeeld een Stadsmarinier Racisme en Discriminatie aangesteld en werd het onderzoek naar het slavernijverleden goed ontvangen.”