Claes de Vrieselaan strijdt tegen herinrichtingsplannen: ‘De gemeente kan het nog terugdraaien’

De bewoners van de Claes de Vrieselaan in Rotterdam zijn fel tegen de herinrichtingsplannen van de gemeente. Het ontwerp bevat een smalle stoep en een brede middenberm, wat volgens de bewoners niet zal worden gebruikt en lelijk is omdat er auto’s omheen staan. “Ik zie het niet gebeuren dat ik daarvan gebruik ga maken”, zegt een van de straatbewoners. Buurtbewoners gingen daarom vrijdag, op de stoep, in gesprek met gemeenteraadsleden over een alternatief plan. 

De bewoners pleiten in hun alternatieve plan voor een bredere stoep zonder middenberm. 90 procent van de omwonenden is voor dit plan, dat werd voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Om het verschil tussen de plannen van de gemeente en de voorkeur van de bewoners te demonstreren, hebben de mensen in de straat met doeken en groene stoepen gedemonstreerd hoe dit eruit zou zien volgens beide plannen. Zo willen ze de visuele verschillen tussen beide plannen benadrukken.

De bewoners dagen de gemeente ook uit om voorbeelden te laten zien van plekken in Nederland waar een middenberm wel voor grotere sociale cohesie zorgt en niet alleen als een grote hondenuitlaatplek dient. De bewoners hopen dat de gemeente met een alternatief ontwerpvoorstel komt.

Sinds 2019 loopt het participatie- en co-creatie traject voor de herinrichting van de Claes de Vrieselaan, waarbij de bewoners vragen om bredere en groenere stoepen. Toch bevat het huidige ontwerp van Stadsontwikkeling smalle stoepen, wat volgens de bewoners een gemiste kans is voor een betere leefomgeving.

De gemeente geeft aan dat ze niet willen reageren op de Wethouder Karremans heeft in een brief aan de betrokken bewoners gevraagd om op 24 mei nog een keer in gesprek te gaan met de gemeente over de plannen. Het ontwerpteam geeft dan een terugblik op het ontwerpproces voor de herinrichting tot nu toe en zal het alternatieve plan voor de bredere stoep bespreken.